Upute za korištenje

Sadržaji ovih internet stranica su zakonom zaštićeni.Vodi se računa o tačnosti, aktuelnosti, potpunosti i razumljivosti ovdje objavljenih sadržaja. Sadržaji ovih stranica se konstantno aktualiziraju. Ipak se moraju napraviti slijedeća ograničenja:

Sadržaji drugih ponuđača

Iako se trudimo da pažljivo odaberemo linkove, ipak nemamo nikakav uticaj na sadržaje ili formu tuđih internet stranica na koje posredno ili neposredno upućujemo.(„linkova“) Stoga ne preuzimamo nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost i potpunost sadržaja tih tuđih internet stranica na koje naše stranice skreću pažnju. Ovo važi za sve linkove koji su stavljeni na našim stranicama i za sadržaje svih stranica ka kojima vode navedeni linkovi. Nadalje ne preuzimamo nikakvu odgovornost za vijesti koje preuzima Deutsche Welle kao ni za tačnost vremenskih informacija od Deutsche Welle.

Pogrešne obavijesti

Uredništvo moli korisnike ovih internet stranica, da ukoliko je to potrebno, upozore na protupravne ili pogrešne sadržaje trećih, čiji su linkovi prisutni u internetu. Isto tako molimo da budemo obaviješteni ako vlastiti sadržaji imaju greške, nisu aktuelni, nisu potpuni i nisu razumljivi. Molimo Vas da za to koristite naš obrazac za kontakte.

Autorsko pravo

Informacije kao i svi elementi dizajna na ovoj web stranici su zaštićeni autorskim pravima. Izričito je zabranjeno bez naše prethodne pismene saglasnosti štampati, umnožavati, prevoditi ili na neki drugi način upotrebljavati ili koristiti kompletne ili djelimične sadržaje.

Vlastiti sadržaji

Ukoliko sadržaji koji se nalaze na ovim stranicama sadržavaju pravne propise, službene napomene, preopruke ili informacije, isti su prema saznanju i uz posebnu pažnju stavljeni na raspolaganje. Kod nesuglasica važi isključivo aktuelna službena verzija, kao što je i objavljena u za to predviđenom službenom glasniku. Moguće pravne upute, preporuke i informacije su neobavezujuće; nema pravnog savjetovanja.

Lični podaci

Ukoliko u sklopu internet ponude postoji mogućnost davanja ličnih ili poslovnih podataka (e-mail-adrese, imena i prezimena, adrese), onda će davanje podataka od strane korisnika uslijediti isključivo na dobrovoljnoj bazi. Podaci koji se odnose na ličnost se prikupljaju samo uz Vaše znanje i Vaše odobrenje.

Kontakt

Obrazac za kontaktiranje ambasade