Govor ambasadorice Hohmann povodom Dana njemačkog jedinstva

Ambasadorica Hohmann na prijemu povodom Dana njemačkog jedinstva Sliku povećati Ambasadorica Hohmann na prijemu povodom Dana njemačkog jedinstva (© Njemačka ambasada) Poštovani gospodine predsjedavajući Vijeća ministara,

Poštovani ministri,

Poštovane ekscelencije,

Poštovani gosti,

Dragi zemljaci,

Drago mi je da ste došli u ovako velikom broju da zajedno s nama proslavite 27. godišnjicu njemačkog ponovnog ujedinjenja i istovremeno 25 godina bilateralnih odnosa između Savezne Republike Njemačke i Bosne i Hercegovine.  

Tim povodom smo se danas okupili u tek otvorenom Mikser House-u, prostoru u kojem se organizuju događaji, i kakav se prije svega može naći i u Berlinu – i time  nas Mikser House povezuje na jedan sasvim poseban način.

Dragi gosti, godišnjice su uvijek i prilika da se napravi rezime:

·       3. oktobar 1990., Dan njemačkog ponovnog ujedinjenja bio je odlučujuća prekretnica u našoj istoriji. Mnogo toga se desilo od tada, Njemačka je više puta bila svjetski prvak u nogometu, Njemačka je zajedno sa Francuskom postala jedan od ekonomskih i političkih pokretača Evropske unije, Njemačka danas svoju odgovornost u svjetkoj zajednici ne vidi samo u međunarodnim mirovnim misijama Bundeswehr-a. Demokratski pravni poredak, socijalna tržišna ekonomija i euroatlanstska utemeljenost Njemačke su čvrsti elementi samopoimanja njemačke države.

·       Projekat „Njemačko ponovno ujedinjenje “ međutim nije ni nakon 27 godina još završen. Još uvijek se bavimo savladavanjem dijelova naše istorije, radimo na niveliranju razlika uslijed podjele. Bez tog svjesnog bavljenja vlastitom istorijom – i sa njenim mračnim stranama – nije moguće praviti održive korake naprijed. Na tom planu je i Bosna i Hercegovina pred velikim izazovom.

·        Prije 25 godina su naše dvije zemlje uspostavile diplomatske odnose: dakle, ove godine slavimo „srebreni pir“u našim bilateralnim odnosima, koji su s njemačkog gledišta nešto posebno.

Ova posebna veza nastala je velikim dijelom u razdoblju od 1992-95., u toku kojeg su stotine hiljada izbjeglica rata našle utočište u Njemačkoj. Veze između građanki i građana BiH i Njemačke su naravno puno duže. Mislim prije svega na mnoge gastarbeiter-e i njihove porodice iz tadašnje Jugoslavije, koji su šezdesetih godina došli u Njemačku. Prvi susret s ćevapima za mnoge Nijemce među nama nije započeo ovdje nego „Kod Jugoslovena na čošku“.  

Specifičnost naših odnosa se ogleda i u jednoj priči  koju mi je tek prošle sedmice ispričao jedan kolega iz Ambasade kada smo razgovarali o počecima bilateralnih odnosa:

Pregovori o modalitetima prve predsjedničke i parlamentarne sjednice u Bosni i Hercegovini odvijali su se u to doba teško, učesnicima je nedostajala neka „direktna veza“. Sporazumijevanje između Sarajeva i Pala nije bilo uspostavljeno.

Njemačka ambasada koja je podupirala te pregovore, preuzela je ulogu kurira kako bi prenosila poruke između stranaka: dotični saradnik je radi dogovora oko modaliteta za prvu sjednicu prenoseći poruke putovao između ova dva mjesta tamo- vamo: vjerovali ili ne,devet puta!

No, od tada se mnogo toga desilo, komunikacijski kanali u zemlji su  se popravili  – kad to kažem, ne mislim samo na unaprjeđenje tehnike..  

I dalje je Njemačka u prijateljstvu čvrsto uz Bosnu i Hercegovinu. Sve to činimo nadahnuti željom da Vaša zemlja u dogledno vrijeme postane partner u Evropskoj uniji. Ambasadorica Hohmann i predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić Sliku povećati Ambasadorica Christiane Hohmann i predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić (© Njemačka ambasada)

A kad smo već kod budućnosti: dopustite da iznesem dvije želje; i cijenimo da će  to postati realnost za manje od 25 godina.

·       Njemačka i njeni EU-partneri žele ljudima u Bosni i Hercegovini da imaju sigurnost, blagostanje i vladavinu prava  – i time perspektivu za budućnost u svojoj domovini.
Za građane ove zemlje je jako važno da se sprovede reformska agenda EU, ne sporo i s oklijevanjem, nego snažno i uvjerljivo.
Sada je važno ne gubiti na vremenu, jer mnogi mladi i kvalifikovani ljudi napuštaju zemlju. 

·       Nadalje želim od sveg srca da se u Bosni i Hercegovini brzo poduzmu napori  kako bi se unaprijedio ozbiljan proces pomirenja. Želja mi je da stanovnici ove zemlje postanu ponosni građani Bosne i Hercegovine.

Želim Bosni i Hercegovini brojne građane,
- koji gledaju na čovjeka – a ne na njegovo ime,  
- koji svoje dijete šalju u najbolju moguću školu – a ne u onu u kojoj su isključivo pripadnici vlastitog naroda,

-         koji će staviti naglasak na zajedništvo a ne na ono što ih razdvaja,

-         koji će graditi mostove,

-         i naposlijetku,

-         one koji će težiti ka dobrobiti za sve Bosance i Hercegovce – ne samo za dobrobit svog vlastitog naroda.

  Dragi gosti, Njemačka će ostati angažovan partner Bosne i Hercegovine. Zato Vas pozivam da i sutra između 10 i 15 sati dođete ovamo u Mikser House. Tada će se predstaviti njemačke firme i institucije u BiH  i to po treći put u našoj seriji događaja pod nazivom „Njemačka u Bosni i Hercegovini“.

Želim nam svima ugodno veče i zahvaljujem se na Vašoj pažnji!

- Govor ambasadorice Christiane Hohmann na prijemu povodom Dana njemačkog jedinstva, 3. oktobar. 2017. u Mikser House Sarajevo -