Zabrana zapošljavanja za podnosioce zahtjeva za azil iz Bosne i Hercegovine

Sliku povećati

Njemački Bundestag je zaključio sljedeće: Da se za tražioce azila iz sigurnih zemalja porijekla,  koji su počev od 1. septembra 2015. godine podnijeli zahtjev za azil,  uvede zabrana zapošljavanja.  U zemlje sigurnog porijekla spada i Bosna i Hercegovina. Pored toga , Albanija, Kosovo i Crna Gora  će biti određene za zemlje sigurnog porijekla kako bi se postupci obrade zahtjeva za azil državljana tih zemalja još više ubrzali.