Male šanse za dobijanje azila u Njemačkoj za podnosioce zahtjeva sa zapadnog Balkana

Sliku povećati

Izjava Saveznog ureda za migracije i izbjeglice

Podnosioci zahtjeva za azil iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije, Makedonije i Crne Gore su skoro bez ikakvih šansi za dobijanje azila u Njemačkoj. Odbija se 99,8 procenata zahtjeva za azil iz ovih zemalja. Ekonomske poteškoće nisu razlozi za dobijanje zaštite azilom u smislu Ženevske konvencije o statusu izbjeglica. Kriminalci krijumčari tvrde nešto drugo, ne vjerujte im!

Savezni ured za migracije i izbjeglice je zajedno sa saveznim zemljama preduzeo opširne mjere, sa ciljem značajnog smanjenja bezizglednih zahtjeva za azil iz država sa Zapadnog Balkana. Postupak rješavanja zahtjeva za azil od podnosioca sa Balkana biće okončan za nekoliko sedmica. Podnosioci zahteva koji su odbijeni biće od strane saveznih zemalja vraćeni natrag znatno brže nego što je to do sada bio slučaj. Od augusta 2015 Savezni ured može kod očigledno neosnovanih zahtjeva da odredi zabranu za ponovni ulazak na cijelom šengenskom prostoru. Pored toga u Njemačkoj se razmatra i mogućnost smanjenje iznosa novćane pomoći, koji dobijaju podnosioci zahtjeva, u odnosu na dosadašnji iznos.

Umjesto bezizglednih zahtjeva za azil, preporučuje se zainteresovanim osobama iz zemalja sa Zapadnog Balkana, da koriste mogućnosti radne migracije.

Dodatne informacije na:  www.bamf.de/AsylInDeutschland/BA/startseite_node.html