Plava karta EU

Make it in germany Sliku povećati (© BMWi) Olakšano zapošljavanje za visokokvalifikovane radnike u Njemačkoj

Od 1. augusta 2012. godine pojednostavljene su zakonske pretpostavke za zapošljavanje visokokvalifikovanih stručnjaka u Njemačkoj. Cilj je Saveznu Republiku Njemačku učiniti privlačnom za visoko obrazovane doseljenike. Novi vid dozvole boravka se zvaničano zove "EU Blue Card". Pored toga za kvalifikovanu stručnu radnu snagu biće uvedena i boravišna dozvola u svrhu traženja radnog mjesta.

Uslovi za podnošenje zahtjeva

"Plavu kartu EU" može dobiti osoba koja je završila studij u Njemačkoj. U slučaju da visokoškolska diploma nije stečena u Njemačkoj onda je važno da diploma u Njemačkoj bude

- priznata ili da se polaže usporediv ispit .

Informacije o priznavanju i polaganju usporedivog ispita stranih visokoškolskih diploma možete naći na www.anabin.de

Pored toga, podnosilac zahtjeva mora dokazati da će on u Njemačkoj raspolagati godišnjom bruto platom u iznosu od najmanje 50.800 eura (od 1.1.2018. godine najmanje 52.000 eura). To se može učiniti tako što će priložiti Ugovor o radu ili neki drugi dokaz o obavezujućoj ponudi za radno mjesto.

Posebnosti za visokokvalifikovana zanimanja koja su u nedostatku

Za visokokvalifikovane radnike koji se uklapaju u profesije koje su u Njemačkoj posebno tražene, važi niži minimalni platni prag. On trenutno iznosi 39.624 eura godišnje (od 1.1.2018. godine : 40.560 eura godišnje). U ta zanimanja spadaju:

- inženjeri, naučnici, matematičari, informatičari kao i doktori humane medicine

Postupak izdavanja vize

Za ulazak u Njemačku potrebno je u Njemačkoj ambasadi podnijeti zahtjev za izdavanje vize u svrhu zapošljavanja. Dozvolu za boravak pod nazivom "Plava karta EU" potom izdaje Ured za strance u Njemačkoj. 

Informacije o podnošenju zahtjeva za boravišnu dozvolu u svrhu zapošljavanja na osnovu diplome o visokoj stručnoj spremi [pdf, 263.19k]

Valjanost "Plave karte EU"

Prilikom prvog izdavanja "Plave karte EU" će biti ograničena na period važenja predočenog ugovora o radu uz dodatna tri mjeseca, ali maksimalno do četiri godine. Vlasnik "Plave karte EU" može nakon 33 mjeseca dobiti stalnu dozvolu boravka ukoliko se radni odnos nastavlja. Ukoliko se dokaže da poznavanje njemačkog jezika doseže nivo B1, u tom slučaju se već nakon dvije gdine može dobiti stalna dozvola boravka.

Bračni partneri i djeca

Bračni partner i djeca vlasnika "Plave karte EU" mogu dobiti dozvolu boravka bez predočavanja dokaza o poznavanju njemačkog jezika.

Informacioni listovi - Spajanje porodice


Plava karta EU

Make it in germany

Priznavanje stranih kvalifikacija u Njemačkoj

Anerkennung in Deutschland

"Priznavanje-u-Njemačkoj" je službeni internet portal o Saveznom zakonu za priznavanje stranih kvalifikacija. Imigranti i strani stručni radnici mogu ovdje saznati, kako i gdje mogu podnijeti zahtjev ...

Make it in Germany

Make it in Germany

Dodatne informacije o ovoj temi možete pronaći na posebnoj internet stranici uređenoj od strane Saveznog ministarstva za privredu i tehnologiju, Saveznog ministarstva za rad i socijalnu brigu i Savezne agencije ili Zavoda za rad:

Make it in Germany