Njemačka mijenja zakon o azilu

  Airbus A330-200F Sliku povećati (© dpa/pa) Njemački parlament (Bundestag)  je 15.10.2015. godine donio odluku o izmjeni njemačkog zakona o azilu. Zakon o ubrzanju postupka  o azilu  koji je stupio na snagu  24.10.2015. ima, između ostalog,  za cilj  brzo i konsekventno izvršavanje obaveze  napuštanja zemlje.

Lica, čiji zahtjevi  za azil budu pravosnažno odbijeni, moraju ponovo napustiti Njemačku. Onaj ko dobrovoljno i blagovremeno  ne napusti  Njemačku, biće prognan.

Konkretni rokovi za izgon ubuduće više neće biti najavljivani. Osim toga, u slučaju neblagovremenog napuštanja zemlje ili u slučaju izgona prijete zabrane ponovnog ulaska na cijeli  prostor Šengena. Ovo će se primijenjivati  i za one osobe koje u Njemačkoj budu podnosile  zahtjeve za azil s namjerom zloupotrebe.

Za one ljude koji nemaju pasoš ili drugi identifikacioni dokumenat , ubuduće će sve češće biti omogućena deportacija u domovinu sa  evropskim identifikacionim dokumentom.