Falsifikovanje certifikata je krivično djelo

Sliku povećati Korištenje falsifikovanih dokumenata je protuzakonito i biće krivično procesuirano. Goethe-Institut krivično tereti u okviru BiH-sudskih organa svaku osobu koja priloži falsifikat diplome Goethe-Instituta. Svi koji prilože falsifikovan certifikat, imaju zabranu polaganja ispita u Goethe-Institut u trajanju od jedne godine.

Ambasada SR Njemačke odbija zahtjeve za vizu osobama koje prilože falisifikovane diplome. Pored toga njima se uvodi duža zabrana ulaska u Njemačku.

Obavijest za medije/Falsifikovanje certifikata je krivično djelo, 11.02.2016.