Krivotvoreni certifikati vode do odbijenice

Sliku povećati

Ambasada ukazuje da centri za ispitivanje Jobcentar Maglaj i Jobcentar Brčko nezakonito reklamiraju da pripadaju telc-centrima za ispitivanje. To je Ambasadi potvrdila telc-centrala.

Osim toga, oba centra za ispitivanje navode da obavljaju TestDAF-ispite. Jedina ustanova koja u Bosni i Hercegovini posjeduje licencu za obavljanje TestDaF-ispita je Goethe-Institut: http://www.testdaf.de/fuer-teilnehmende/die-pruefung/testzentren/testzentren-weltweit-von-a-bis-c/#anker_b

Podnosioci zahtjeva, koji predoče navedene krivotvorene certifikate, će dobiti odbijenicu.