Termin za podnošenje zahtjeva za vizu

Kalender Sliku povećati (© colourbox) Sistem za zakazivanje termina služi isključivo u svrhu podnošenja zahtjeva za vize. Za podizanje nije potreban termin.

Samo se jedan termin smije zakazati po osobi. Molimo da obratite pažnju na različite kategorije za termine. Podnosioci zahtjeva koji u pogrešnoj kategoriji zakažu termin, bit će vraćeni sa termina i moraju zakazati novi termin u pravoj kategoriji!

Zakazivanje termina je moguće isključivo online, molimo Vas da Vaš individualni termin zakažete preko dole navedenog linka.

Sistem za zakazivanje termina Ambasade

Pasoš i viza

Informacije i obrasci: Podnošenje zahtjeva za vizu

OBRASCI

ZAPOŠLJAVANJE

SPAJANJE PORODICE

OSTALO (školovanje, volontiranje i sl.)

ŠENGEN

REMONSTRATION (Widerspruch) [pdf, 540.54k]

Terminvergabe

Termini - Lista čekanja za kategorije u „svrhu spajanja porodice“ i u „svrhu zapošljavanja“

Krajem 2016. uvedena je lista za rezervaciju termina za kategorije u „svrhu zapošljavanja“ i u „svrhu spajanja s porodicom“. Detaljnije informacije možete naći ovdje:

Kontakt

Upiti o statusu obrade zahtjeva za vizu

Upiti o stanju zahtjeva za vizu usporavaju vizni postupak. Odgovaranje takvih upita iziskuje kapacitete za obradu. To, nažalost, ide na teret obrade zahtjeva za vizu i prolongira trajanje obrade istih

Ambasada ne naplaćuje rezervaciju termina u svrhu podnošenja zahtjeva za izdavanje vize

Ambasada izričito ukazuje na to da su sve službene radnje odjela za vize, osim takse za obradu zahtjeva za vize (navedena u info-listu), besplatne. Ambasada ne naplaćuje rezervaciju termina, niti sar...

Ulaz u viza-odjel

Ulaz u viza-odjel

Napomena: U viza-odjel Njemačke ambasade se ne može ući kroz glavni ulaz zgrade u ulici Skenderija broj 3. Ulaz za viza-odjel se nalazi oko 20 m lijevo od glavnog ulaza, pored policijske straže (vidi fotografiju).

Radno vrijeme i kontakti odjela za vize

Blaues Informationsschild

Odjel za vize Ambasade vrši prijem zahtjeva za vizu (samo uz prethodno zakazan termin) u slijedećim terminima: ponedjeljak - petak od 8:00 do 12:00 sati Izdavanje odobrenih viza (bez termina): pone...

Zabranjeno unošenje mobilnih telefona u pravno-konzularno odjeljenje!

Molimo Vas da ne unosite mobilne telefone i ostale elektronske aparate u pravno-konzularno odjeljenje uključivši i u viza-odjel Njemačke ambasade.

U krugu Ambasade ne postoji mogućnost predaje i sačuvanja takvih aparata.