Termini za podnošenje zahtjeva za vizu

Terminvergabe Sliku povećati (© colourbox)

Interesovanje za nacionalnim vizama u svrhu dužeg boravka u Njemačkoj je i dalje veoma veliko. Ambasada se trudi da sve zahtjeve za vizu obradi u što kraćem roku. Uprkos tome, u slučaju nacionalnih viza nažalost dolazi do čekanja između registracije za termin i potvrde o terminu, tako da se u svrhu spajanja porodice na termin čeka otprilike šest mjeseci, a u svrhu zapošljavanja (prema Pravilniku za Zapadni Balkan) i znatno više.

Molimo da za rezervaciju termina koristite stranicu za zakazivanje termina Ambasade tj.

Vi ćete zaprimiti potvrdu o registraciji za termin. Otprilike 4 do 6 sedmica prije konačnog termina dobit ćete automatsku potvrdu sa datumom termina.

Potvrda Vaše registracije za termin sadrži redni broj termina, molimo da sačuvate tu potvrdu. Istovremeno molimo da ne postavljate pitanja o stanju Vaše registracije za termin, obzirom da time pomažete da se brže skrati dugo vrijeme čekanja.

Molimo da registraciju za termin popunite u cijelosti i ispravno. Ambasada neće naknadno vršiti ispravku podataka u sistemu za zakazivanje termina. U slučaju da ste naveli pogrešne podatke, nećete biti pušteni u odjel za vize i morali biste se iznova registrovati za novi termin. Ukoliko se u međuvremenu promijeni Vaš broj pasosa, molimo da na termin u svrhu podnošenja zahtjeva donesete stari i novi pasoš na uvid.