Spajanje porodice

Ovdje možete naći sve informacije i obrasce za podnošenje zahtjeva za boravišnu dozvolu u Njemačkoj (duži boravak u Njemačkoj, npr.  spajanje porodice).

NAKNADE

Ambasada izričito ukazuje na to da su sve službene radnje odjela za vize, osim takse za obradu zahtjeva za vize (navedena u info-listu), besplatne. Obrasce za zahtjeve za izdavanje viza možete besplatno elektronski preuzeti s web stranice. Taksa za obradu zahtjeva za vizu se uplaćuje u odjelu za vize Ambasade i to samo u gotovini u KM valuti. Molimo Vas da pripremite tačan iznos.

Muster eines elektronischen Aufenthaltstitels (Aufenthaltserlaubnis) in Deutschland

U slučaju spajanja porodice potrebno prilaganje dokaza o poznavanju osnova njemačkog jezika

U postupku spajanja bračnih drugova sa njemačkim državljanima ili strancima koji žive u Njemačkoj je preduslov da podnosilac zahtjeva mora imati najmanje 18 godina. Osim toga u postupku spajanja porod...

Falsifikovanje certifikata je krivično djelo

Korištenje falsifikovanih dokumenata je protuzakonito i biće krivično procesuirano. Goethe-Institut krivično tereti u okviru BiH-sudskih organa svaku osobu koja priloži falsifikat diplome Goethe-Insti...

Ulaz u viza-odjel

Ulaz u viza-odjel

Napomena: U viza-odjel Njemačke ambasade se ne može ući kroz glavni ulaz zgrade u ulici Skenderija broj 3. Ulaz za viza-odjel se nalazi oko 20 m lijevo od glavnog ulaza, pored policijske straže (vidi fotografiju).

Radno vrijeme i kontakti odjela za vize

Blaues Informationsschild

Odjel za vize Ambasade vrši prijem zahtjeva za vizu (samo uz prethodno zakazan termin) u slijedećim terminima: ponedjeljak - petak od 8:00 do 12:00 sati Izdavanje odobrenih viza (bez termina): pone...