Carinski propisi

Reisebüro Sliku povećati (© picture-alliance/ ZB )

Želimo Vas poštediti neugodnih iznenađenja prilikom prelaska granica. Ovdje ćete saznati koje suvenire bez problema možete ponijeti, koja je roba oslobođenja od carine i poreza i koji suveniri ni u kom slučaju ne dolaze u obzir.

Obaveza prijavljivanja gotovine u iznosu od 10.000 € ili više za putnike koji ulaze ili izlaze iz EU

Sve informacije, formular za prijavu i info-listove vezano za obavezu prijave gotovine, možete naći na webstranici Saveznecarinske uprave.

Putujete li sa gotovinom u iznosu od 10.000 € ili više u EU? Nemojte zaboraviti da to prijavite na carini!

Sve osobe koje ulaze ili izlaze iz EU sa gotovinom u iznosu od 10.000 ili više, moraju taj iznos prijaviti na carini (odredba EZ) br. 1881/2005., na snazi od 15. juna 2007.). Ova mjera služi u borbi protiv pranja novca, terorizma i kriminala te treba doprinijeti jačanju sigurnosti i prevencije na nivouEU.

Oprez kod ekzotičnih suvenira !

Mnogo uspomene da putovanja podlježu strogim uvoznim- i izvoznim pravilima. Ukoliko imate namjeru da takve suvenire ponesete sa sobom kući, morate biti svjesni, da jedan određen broj životinjskih – i biljnih vrsta podlježe međunarodnim odredbama i da je možda potrebna dozvola za uvoz ili izvoz.
Prema novim odredbama o zaštiti određenih životinja i biljki Europske Zajednice nisu zaštićene samo žive životinje i biljke, nego i djelovi i proizvodi od tih zaštićernih životinskih i biljnih vrstai. Krzno kune ili ogrlica od koralja spadaju u ovu odredbu o zaštiti vrste!
Molimo Vas da ne doprinosite ilegalnoj i štetnoj trgovini sa živim životinjama i biljkama. Nekontrolisano izuzimanje zaštićenih životinja i biljki iz prirode ugrožavaju mnoge vrste ili postojanje njihove populacije i znatan broj je već pred istrebljenjem!

Carinski propisi

App "carina i putovanje"

Da li prilikom ulaska u Njemačku postoje ograničenja ili zabrana unosa za pojedinu vrstu robe možete provjeriti takođe tokom putovanja putem smartphone aplikacije: App "Zoll und Reise" (App "carina i putovanje")