Adresa, radno vrijeme, dostupnost u hitnim slučajevima

Adrese i radno vrijeme Ambasade

Ovdje možete naći adresu kao i informacije o dostupnosti Ambasade.

Neradni dani u 2018.

Lista neradnih dana Ambasade u 2018. godini

Dostupnost u hitnim slučajevima

U hitnim slučajevima van navedenog radnog vremena, njemački državljani mogu dobiti Ambasadu putem slijedećeg telefonskog broja:

Prilaz Ambasadi bez prepreka

Prilaz Ambasadi bez prepreka: - prilaz bez prepreka kroz glavni ulaz Skenderija 3 - u prizemlju toilet za invalide - lift u glavnoj zgradi - prilaz sa preprekama ka Odjelu za vize i putne ispra...

Verbotsschilder

Pravila za posjetioce Ambasade

Svi posjetioci Ambasade načelno prolaze kroz ličnu i kontrolu prtljaga (ulazni detektor odnosno ručni detektor, kontrola prosvjetljivanja prtljaga odnosno manuelni vizuelni pregled sadržaja lične torbe).

Adresa, radno vrijeme, dostupnost u hitnim slučajevima

Pravila za posjetioce Ambasade

Verbotsschilder

Svi posjetioci Ambasade načelno prolaze kroz ličnu i kontrolu prtljaga (ulazni detektor odnosno ručni detektor, kontrola prosvjetljivanja prtljaga odnosno manuelni vizuelni pregled sadržaja lične torbe).