Pravila za posjetioce Ambasade

Svi posjetioci Ambasade prolaze načelno kroz ličnu kao i kontrolu prtljaga (ulazni detektor odnosno ručni detektor, kontrola prosvjetljivanja prtljaga odnosno manuelni vizuelni pregled sadržaja lične torbe).

Verbotsschilder Sliku povećati (© colourbox.de) Oružje

Striktno je zabranjeno nošenje oružja u krugu Ambasade.

Slikanje

Striktno je zabranjeno slikanje u krugu kao i unutar Ambasade.

Elektronski uređaji

Posjetiocima načelno nije dozvoljeno unošenje elektronskih uređaja za snimanje u 

Ambasadu. 

Samo za posjetioce kancelarija

Smart telefoni, tableti i slični uređaji zaključavaju se u za to predviđene pretince u prijemnom dijelu (na vlastitu odgovornost).

Ova mogućnost nije predviđena za posjetioce odjela za vize: Iz organizacionih razloga posjetioci viza odjela ne mogu sa sobom ponijeti svoje uređaje niti ih zaključati u pretinac.

Unošenje prtljaga

Posjetiocima načelno nije dozvoljeno unošenje većih komada prtljaga (koferi, putničke torbe) u Ambasadu.

 

Pravila za posjetioce Ambasade

Verbotsschilder