Peace Event Sarajevo 2014

Logo zum Peace Event Sarajevo 2014 Sliku povećati (© Peace Event Sarajevo 2014) Od 6. do 9. juna 2014 godine će se održat Peace Event Sarajevo 2014. To će sa preko 150 radionica, seminara, diskusija, kulturnih- i umjetničkih manifestacija kao i omladinskim kampom i drugim aktivnostima mladih, biti jedan od največih društvenih događaja povodom sječanja na Prvi svjetski rat i kulturu mira, bez nasilja i sa pravednošću.

U pripreme za Peace Event Sarajevo 2014 uključeno je više od 50 organizacija u Evropi. Cilj je, promjeniti svijet, od jednog svijeta ratova i nasilja ka kulturi mira, bez nasilja i sa pravednošću.

Više informacija pod: www.peaceeventsarajevo2014.eu

Peace Event Sarajevo 2014

1. Svjetski rat (1914-1918). Vojnici i konji njemačke vojske, oboje sa gas maskama radi zaštite od neprijateljskih napada s otrovnim gasom.