Bilateralni odnosi

Auswärtiges Amt, Berlin Sliku povećati (© dpa/pa) Njemačka je 1992. godine priznala Republiku Bosnu i Hercegovinu (BiH) i od tada ima i diplomatske odnose sa Bosnom i Hercegovinom. 1994. godine je otvorena Njemačka Ambasada u Sarajevu. Savezna Republika Njemačka sudjeluje u posljeratnoj izgradnji Bosne i Hercegovine i njeguje bilateralne odnose. Njemačka sudjeluje u izgradnji na multilateralnoj razini i u mnogobrojnim međunarodnim forumima. Mora se istaknuti da je Njemačka članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, koji rukovodi implementacijom Daytonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini.

Potpisivanje ugovora

Njemačka sa 250.000 EUR pruža podršku uništavanju viška municije u BiH

Dana 31. marta 2017. godine Christiane Hohmann, ambasadorica Savezne Republike Njemačke i Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini potpisale su još jedan ugovor o dodjeli sredstava za projekat UNDP-a „EXPLODE+“ (faza 3) („Urgent Action on Ammunition Destruction in Bosnia and Herzegovina“).

Savezna vlada podržava Bosnu i Hercegovinu  u procesu pridruživanja EU

Savezna vlada podržava Bosnu i Hercegovinu u procesu pridruživanja EU

Delegacija Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj je sa Vladom Bosne i Hercegovine, kao i sa predstavnicima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta 16.11.2016. godine vodila razvojnopolitičke razgovore.

Pregledna konferencija Projekta modernizacije uprave Granične policije BiH

Pod pokroviteljstvom Savezne policije SR Njemačke u Hotelu „Mepas“ u Mostaru je 17.3.2016. održana Pregledna konferencija Projekta modernizacije uprave Granične policije BiH. Ovaj bilateralni Projekt ...

Izbjeglička kriza

Izbjeglička kriza ne znači samo veliki izazov za ustanove u Njemačkoj. Njemačka diplomatska predstavništva su takođe veoma uključena, posebno duž glavnih ruta za bijeg. Ovaj video (na njemačkom jeziku...

Foreign Policy

Bilateralni odnosi

Savezni ministar Steinmeier žrtvama od poplave obećao daljnju pomoć

Ministar vanjskih poslova Steinmeier sa specijalnim predstavnikom EU u BiH Sorensonom

Ministar vanjskih poslova Steinmeier je povodom razgovora 26. i 27. 2014. maja boravio u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu se sastao s predstavnicima Vlade i civilnog društva. Svojom posjetom je njemačk...

Njemačko-britanska inicijativa za Bosnu i Hercegovinu

Njemačko-britanska inicijativa pokazuje jedan novi put, kojim bi Bosna i Hercegovina mogla prevazići stagnaciju u pogledu na EU-integracije. U zajedničkom pismu građanima ove zemlje, ministri vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije, Frank-Walter Steinmeier i Philip Hammond su  6. novembra 2014. predstavili svoja razmišljanja.