Zaštita branitelja u borbi za ljudska prava

Aung San Suu Kyi, demokratische Oppositionsführerin in Myanmar und Friedensnobelpreisträgerin 1991, trifft Markus Löning, den Beauftragten der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe Sliku povećati (© picture-alliance)

Vođa aktivnosti rada za ljudska prava

U mnogim zemljama ljudi preuzimaju enormne rizike na sebe kako bi zaštitili prava pojedinaca, kako bi uopšte prezentovali ljudska prava ili kako bi organizacije za zaštitu određenih prava ili skupina stanovništva potakli na rad. Ljekari, novinari, advokati, sudije, naučnici, sindikalci ili članovi organizacija za ljudska prava - spektar je širok. Oni su često uključeni u političke diskusije i ističu argumente ljudskih prava gdje drugi argumentuju samo u duhu politike moći ili vođeni interesom. Bez tih osoba ni međunarodna podrška za ljudska prava ne bi znala gdje se treba angažovati jer svaki razvoj ljudskih prava u prvoj liniji mora da ide od samog stanovništva jedne zemlje.

Finansijska i diplomatska podrška

Savezna vlada podržava ove hrabre ljude - ulazi u dijalog s njima, štiti ih diplomatskim putem i finansijski podržava gdje je to potrebno. Pritom ona kontinuirano i pozorno prati stanje oko braniteja ljudskih prava, ona se takođe uz pomoć specijalizovanih nevladinih organzacija angažuje za stalni napredak promatračkog sistema. Ona usko sarađuje sa drugim zemljama Evropske unije, koje su prema određenim smjernicama o ljudskim pravima branitelja postavile vlastite standarde, kako bi se dugoročno postigao značajan napredak za branitelje ljudskih prava.

UN-Deklaracija sa definicijom

U okviru Ujedinjenih naroda 09. decembra 1998. godine usvojena je deklaracija o zaštiti branitelja za ljudska prava. U principu ona svakog čovjeka definiše kao ljuskih prava koji se na miran način zalaže za zaštitu branitelja ljudskih prava. Značajan napredak je bila uspostava mjesta ureda specijalnog izvjestitelja o stanju branitelja ljudskih prava 2000. godini od strane tadašnje Komisije za ljudska prava.

Zaštita putem javnosti

Njemačka uvijek iznova podržava projekte od i za branitelje ljudskih prava. To uključuje takve projekte koji podržavaju međunarodnu mrežu ili čak usavršavanja advokata u Sudanu ili pratnja aktivista za ljudska prava u Kolimbiji. Pored toga, Savezna vlada redovno čini korake u korist branitelja za ljudska prava; Savezna kancelarka, Ministar vanjskih poslova i mnogobrojni visokorangirani predstavnici Savezne Republike se takođe susreću sa poznatim aktivistima kao i sa do sada nepoznatim, uglednim književnicima, advokatima ili ljekarima, jer je poznatost i medijska pažnja jedno od mnogih sredstava koje im mogu pružiti bolju zaštitu. Kao sastavni dio akcionog plana za ljudska prava Savezne vlade ova tema se nalazi i dalje na vrhu dnevnog reda njemačke vanjske politike.

(Copyright: Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke)

Inklusion in Deutschland

disability icons

Germany was one of the first countries to sign the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol on 30 March 2007, ratifying it on 24 February 2009. The objective is to allow people with disabilities to participate equally in political, social, economic and cultural life, to offer them equal opportunities in education and the world of work, and to offer all citizens the chance to play their own self determined part in a barrier free society.