Borba protiv smrtne kazne

Sliku povećati

Njemačka smatra pravo na život najvećim dobrom. Stoga, Svezna vlada zajedno sa svojim partnerima u Evropskoj uniji već dugi niz godina širom svijeta prati aktivnu politiku protiv smrtne kazne. Stim u vezi ima izvanrednih rezultata: sve više država - momentalno preko 130 - je povuklo izvršenje smrtne kazne ili je skroz ukinulo; oko 95% svih pogubljenja širom svijeta se dešava samo u sedam država.

Naše zalaganje protiv smrtne kazne se odvija na više nivoa: U okviru Ujedinjenih naroda Savezna vlada je aktivno uključena od 2007. g. od redovno usvojene Rezolucije -UN o ukidanju smrtne kazne. Najvažniji rezultat uspješnog usvajanja Rezolucije je vidna dokumentacija sa svjetskim trendom u pravcu ukidanja smrtne kazne. Pored toga, ukidanje smrtne kazne je postala tema bilateralnih razgovora sa predstavnicima drugih Vlada kao i predmet projekata koje finansira Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke.

Posebno svrsishodnim su se dokazali projekti koji informišu i podižu svijest o ljudskim pravima. Konačno, Savezna vlada u saradnji sa svojim EU-partnerima se svojim velikim angažmanom putem diplomatskih intervencija trudi u pojedinim slučajevima da spriječi izvršenje predstojećih smrtnih kazni.

(Copyright: Ministarstvo vanjskih pslova Njemačke)

Inklusion in Deutschland

disability icons

Germany was one of the first countries to sign the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol on 30 March 2007, ratifying it on 24 February 2009. The objective is to allow people with disabilities to participate equally in political, social, economic and cultural life, to offer them equal opportunities in education and the world of work, and to offer all citizens the chance to play their own self determined part in a barrier free society.