Primopredaja deminirane površine u regionu Grebnice

Sliku povećati Njemačka podržava projekat Norwegian People’s Aid-a (NPA) „Humanitarno deminiranja i čišćenje površina od ubojitih sredstava na području Grebnice (Domaljevac-Šamac i Šamac)"

Njemačka je deminirajem površina Grebnica-Zasjeka, Lijeskovac-Grebnice 3, Lijeskovac Grebnice 4, Lijeskovac Grebnice 5, Lijeskovac-Grebnice 1 i Lijeskovac-Grebnice 2 na području Grebnice (Domaljevac-Šamac i Šamac) stvorila preduslove stanovništvu da sada može koristiti površine u poljoprivredne svrhe, i time takođe obezbijedila mogućnost za zbrinjavanje raseljenih osoba kod eventualnog povratka. Tako Njemačka indirektno doprinosi dodatno u pogledu osiguranja sigurnosti za građane Bosne i Hercegovine. Cjelokupan projekat iznosi797.319 m². Sa prvom fazom čišćenja otpočeto je 1. aprila. Primopredaja deminirane površine je izvršena 13. novembra 2013. godine.

Od 1997. godine Njemačka podržava humanitarno deminiranje i čišćenje površina od ubojitih sredstava u Bosni i Hercegovini. Njemačka je do sada za projekte deminiranja u Bosni i Hercegovini obezbijedila 50,46 mioKM. U 2013. godini je iznova za humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini obezbijeđeno 2,15 mio KM. Od ukupnog iznosa je 932.000 KM direktno - dodijeljenoNorwegian People's Aid-u“.

Primopredaja deminirane površine u regionu Grebnice