Osnovna načela

Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, Schweiz/Genf Sliku povećati (© picture alliance) Opšta deklaracija o ljudskim pravima

1948. godine, prije više od šesdeset godina u Parizu su se satali muškarci i žene iz svih dijelova svijeta kako bi svijetu ponudili neobičnu viziju jednog pravednog i mirnog svijeta: Oni su usvojili Opštu deklaraciju o ljudskim pravima.

Ista se temelji na "urođenom dostojanstvu i istim i neotuđivim pravima" ljudi i pripada svakom čovjeku bez ikakvih razlika u pogledu boje kože, pola, jezika, vjeroispovijesti ili sličnih kriterija. To je upravo ono, što se smatra pod ljudskim pravima: Ljudska prava su prava koja pripadaju svakom pojedincu zbog njegovog postojanja kao čovjeka - bez obzira na karakteristike, koje nas ljude mogu razlikovati jedne od drugih.

UN - Civilni pakt & UN - Socijalni pakt

Ova deklaracija zajedno sa oba pakta o ljudskim pravima od 1966. - Međunarodnim paktom za ekonomska, socijalna i kulturna prava i Međunarodnim paktom za građanska i politička prava - čini takozvanu "Međunarodnu povelju o ljudskim pravima." Ona je dopunjena nizom drugih ugovora o ljudskim pravima koji propisuju detaljne odredbe o zaštiti protiv diskriminacije, kao što je diskriminacija žene ili rasna diskriminacija, ili formulišu temelje zaštite ljudskih prava kao što je apsolutna zabrana mučenja ili ropstva u jednom sporazumu. Ovi sporazumi kao i njihovi prateći zapisnici, u kojima su definisane pojedinosti kao što su mogućnosti žalbe ili posebno mehanizama zaštite, su danas ratificirani od strane mnogih država.

Evropska konvencija o ljudskim pravima

Na nivou Evrope je Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama od 1950 usvojen sporazum koji čak omogućava sudsko provođenje pravnih zahtjeva. Takođe i ugovor Evropske unije iz Lisabona, koji je na snazi od decembra 2009. godine sadrži jasne izjave o predanosti ljudskim pravima.

Nedjeljivost ljudskih prava

Ljudska prava se često dijele na tri generacije. Prva generacija obuhvata građanska i politička prava - npr. ljudsko pravo na život i tjelesni integritet, na slobodu i imovinu, na slobodu mišljenja i slobodu okupljanja ili na slobodu vjere i uvjerenja. Ekonomska, socijalna i kulturn prava su prepoznatljiva kao druga generacija - pod tim se podrazumijeva ljudsko pravo na odgovarajući životni standard uključujući odgovarajuću prehranu, pravo na rad i odgovarajuću naknadu, pravo na osnivanje sindikata, posebna zaštita porodica, trudnica, majki i djece, pravo na najveću moguću mjeru zdravstvene zaštite, pravo na obrazovanje i pravo na sudjelovanje u kulturnom životu. Isto je dopunjeno trećom generacijom zajedničkih prava kao što je pravo na razvoj ili na slobodu.

Ova sistematika, ljudska prava podjeljena u tri generacije, je danas svakako zamjenjena dubokim shvatanjem stvarne nedjeljivosti i međuovsnosti svih ljudskih prava. Politička i građanska prava se ne mogu uživati ako čovjeku nisu dostupni minimalni ekonomski egzistencijalni uslovi za život. S druge strane osiguravanje ekonomskih i socijalnih uslova se ne smije postići na uštrb slobode.

Njemački Ustav

Grundgesetz Sliku povećati (© dpa)

Njemačka sei u svom Ustavu već u članu 1. izjašnjava o ljudskim pravima:"Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. Da ga poštuju i štite dužnost je svih državnih tijela. Njemački narod priznaje nepovredivost i neotuđivost ljudskih prava kao temelj svake ljudske zajednice, slobode i pravde u svijetu." Njemačka je ugovorni partner skoro svih sporazuma o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda isto kao i svih glavnih, evropskih normi o ljudskim pravima.

(Copyright: Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke)

Inklusion in Deutschland

disability icons

Germany was one of the first countries to sign the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol on 30 March 2007, ratifying it on 24 February 2009. The objective is to allow people with disabilities to participate equally in political, social, economic and cultural life, to offer them equal opportunities in education and the world of work, and to offer all citizens the chance to play their own self determined part in a barrier free society.