Organizacije za ljudska prava na licu mjesta

Sliku povećati

Ovdje možete naći spisak organizacija za ljudska prava na licu mjesta. Ako imate prijedloge za dodavanje daljnjih NVO, molimo da se obratite našoj kontakt osobi (vidi desni stupac).

Organizacije za ljudska prava na licu mjesta

 • HELSINŠKI KOMITET ZA LJUDSAKA PRAVA U BIH

  "HELSINŠKI KOMITET ZA LJUDSAKA PRAVA U BIH" je neovisna NVO i  Non-Profit-organizacija, koja je osnovana 11.02.1995. Cilj ovog komiteta je zaštita, podrška i praćenje poštivanja ljudskih prava u cijeloj Bosni i Hercegovini.

  Organization
  HELSINŠKI KOMITET ZA LJUDSAKA PRAVA U BIH
  Vaš jezik:
  engleski/bhs
  Adresa:

  HELSINŠKI KOMITET ZA LJUDSAKA PRAVA U BIH
  Ante Fijamenga 14b
  71 000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Telefon:
  +387 (0)33 200 053
  200 116
  Faks:
  +387 (0)33 200 096
  web-adresa:
  www.bh-hchr.org
 • CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA UNIVERZITETA SARAJEVO

  Interdisciplinarni "CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA UNIVERZITETA SARAJEVO" sarađuje sa drugim institucijama, nevladinim organizacijama, nacionalnim i međunarodnim ustanovama koji se bave ljudskim pravima. Cilj centra je da se kroz političko obrazovanje, izradu nastavnog materijala, učenjem i istraživanjem, podnošenjem izvještaja i izdavanjem odgovarajućih publikacija doprinese ostvarenju međunarodno priznatog ljudskog prava.

  Organization
  CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA UNIVERZITETA SARAJEVO
  Vaš jezik:
  bhs
  Adresa:

  CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA

  Univerzitet u Sarajevu

  Zmaja od Bosne 8

  71 000 Sarajevo

  Bosna i Hercegovina

  Telefon:
  +387 (0)33 66 82 51
  Faks:
  +387 (0)33 66 82 51
  web-adresa:
  www.hrc.unsa.ba
 • SARAJEVSKI OTVORENI CENTAR

  Organization
  SARAJEVSKI OTVORENI CENTAR
  Vaš jezik:
  engleski/bhs
  Adresa:

  SARAJEVSKI OTVORENI CENTAR

  Čekaluša 16

  71 000 Sarajevo

  Bosna i Hercegovina

  Telefon:
  +387 (0) 33 551 000
  551 001
  Faks:
  +387 (0) 33 551 002
  web-adresa:
  www.soc.ba
 • YOUTH INITIATIVE FOR HUMAN RIGHTS (Inicijativa mladih za ljudska prava)

  "YOUTH INITIATIVE FOR HUMAN RIGHTS" je regionalna mreža nevladinih organizacija koja provodi programe u Srbiji, Kosovu, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. bildet ein regionales Netz von NROs, welches Programme in Serbien, Kosovo, Kroatien, Montenegro und Bosnien und Herzegowina realisiert. Cilj ove inicijative jest podržavanje sudjelovanja mladih u demokratizaciji društva i vladavine prava kroz proces suočavanja s prošlošću i izgranju novih, konstruktivnih odnosa u postkonfliktnoj regiji bivše Jugoslavije.

  Organization
  YOUTH INITIATIVE FOR HUMAN RIGHTS (Inicijativa mladih za ljudska prava)
  Vaš jezik:
  engleski/ bhs
  Adresa:

  YOUTH INITIATIVE FOR HUMAN RIGHTS

  Mula Mustafe Bašeskije 8/4

  71 000 Sarajevo

  Bosna i Hercegovina

  Telefon:
  +387 (0) 33 21 90 47
  Faks:
  +387 (0) 33 21 90 47
  web-adresa:
  www.yihr.org
 • PRAVA ZA SVE

  Nevladina organizacija "PRAVA ZA SVE" se zalaže za zaštitu i zagovaranje ljudskih prava. Cilj ove organizacije je stvaranje pravednog i demokratskog društva utemeljenog na načelima ljudskih prava.

  Organization
  PRAVA ZA SVE
  Vaš jezik:
  bhs
  Adresa:

  PRAVA ZA SVE

  Mula Mustafe Bašeskije 12/II

  71 000 Sarajevo

  Bosna i Hercegovina

  Telefon:
  +387 (0) 33 20 30 70
  Faks:
  +387 (0) 33 20 07 36
 • VAŠA PRAVA BIH

  Udruženje "VAŠA PRAVA BIH" sa sjedištem u Sarajevu je vodeća nevladina i neprofitna organizacija koja pruža pomoć svim građanima Bosne i Hercegovine u svim  pitanjima koja se odnose na građanska prava i ljudske slobode. Udruženje "Vaša prava BiH" se zalaže za slobodu i ljudsko dostojanstvo. Ovaj pravac se ogleda u ponudi davanja besplatnih pravnih savjeta i pravnog zastupanja.

  Organization
  VAŠA PRAVA BIH
  Vaš jezik:
  bhs
  Adresa:

  VAŠA PRAVA BIH

  Safeta Hadžića 66a

  71 000 Sarajevo

  Bosna i Hercegovina

  Telefon:
  +387 (0) 33 78 91 05
  Faks:
  +387 (0) 33 789 106
 • BIRO ZA LJUDSKA PRAVA TUZLA

  "BIRO ZA LJUDSKA PRAVA TUZLA" je osnovan u oktobru 1995. godine. Cilj ove organizacije je podržavanje standarda ljudskih prava u svim nivoima društva. U fokusu njenih aktivnosti je mirovni proces, prevencija od sukoba kao i reintegracija društva u regiji.

  Organization
  BIRO ZA LJUDSKA PRAVA TUZLA
  Vaš jezik:
  bhs
  Adresa:

  BIRO ZA LJUDSKA PRAVA TUZLA

  Borić 3

  75 000 Tuzla

  Bosna i Hercegovina

  Telefon:
  +387 (0) 35 36 04 91
  Faks:
  +387 (0) 35 25 05 04
 • CIVIL RIGHTS DEFENDERS (Branitelji ljudskih prava)

  "CIVIL RIGHTS DEFENDERS" (Branitelji ljudskih prava) je jedna nezavisna profesionalna organizacija osnovana 1982. godine u Štokholmu. Organizacija je aktivna kako u Štokholmu tako i širom svijeta. Ona se zalaže za zaštitu građanskih i političkih pava ljudi. Ova organizacija stavlja pravne savjetnike na raspolaganje, koji su  svojim zalaganjem za ljudska prava drugih vrlo često izloženi riziku.  

  Organization
  CIVIL RIGHTS DEFENDERS (Branitelji ljudskih prava)
  Vaš jezik:
  bhs
  Adresa:

  CIVIL RIGHTS DEFENDERS

  Alipašina 7, 2. Stock

  71 000 Sarajevo

  Bosna i Hercegovina

  Telefon:
  +387 (0) 33 55 23 75
  Faks:
  +387 (0) 33 55 23 76
 • MREŽA PRAVDE

  "MREŽA PRAVDE" je osnovana 22.01.2010. godine. Njeni članovi su takođe i udruženja pravosudnog sektora, koji zajedno sa drugim nevladinim organizacijama sprovode aktivnosti u strateškim oblastima ljudskih prava i pravne sigurnosti građana, pristup pravdi, saradnja aparata pravde sa vladinim institucijama i proširenje odnosa i kapaciteta unutar mreže.

  Organization
  MREŽA PRAVDE
  Vaš jezik:
  bhs
  Adresa:

  MREŽA PRAVDE U BOSNI I HERCEGOVINI

  Saša Madacki

  Centar za ljudska prava

  Zmaja od Bosne 8

  71 000 Sarajevo

  Bosna i Hercegovina

  Telefon:
  +387 (0) 33 668 251
  Faks:
  +387 (0) 33 668 251
  web-adresa:
  www.hrc.unsa.ba
 • INTERNATIONAL LEX

  "INTERNATIONAL LEX" je nepristrasna NVO i Non-Profit-organizacija, koja se zalaže za zaštitu prava protjeranih osoba, izbjeglica, manjina kao i za slobodu mišljena. U tom kontekstu ona putem pravnih savjeta, promatranja pravosuđa i javne uprave, analitičkhih i istraživačkih aktivnosti, putem aktivnosti obrazovanja i praćenja usklađivanja lokalnih propisa sa međunarodnim standardima utiče na efikasnost i funkcionalnost institucija pravne države.

  Organization
  INTERNATIONAL LEX
  Vaš jezik:
  bhs
  Adresa:

  INTERNATIONAL LEX

  Ulica Branka Majstorovića 3

  78 000 Banja Luka

  Republika Srpska

  Bosna i Hercegovina

  Telefon:
  +387 (0) 51 21 80 11
  Faks:
  +387 (0) 51 21 80 06
 • PAX CHRISTI AACHEN

  "PAX CHRISTI AACHEN" je katolički pokret mira. Ovaj pokret se angažuje u radnim krugovima i lokalnim  grupama specifičnim za zemlju, koji se posebno fokusiraju na umni rad (rješavanje sjećanja), doprinose miru i pomirenju među različitim etničkim skupinama i narodima.

  Organization
  PAX CHRISTI AACHEN
  Vaš jezik:
  njemački/ bhs
  Adresa:

  PAX CHRISTI AACHEN
  Omladinska 11
  74 400 Derventa
  Bosna i Hercegovina

  Telefon:
  +387 (0)53 312 680

Inklusion in Deutschland

disability icons

Germany was one of the first countries to sign the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol on 30 March 2007, ratifying it on 24 February 2009. The objective is to allow people with disabilities to participate equally in political, social, economic and cultural life, to offer them equal opportunities in education and the world of work, and to offer all citizens the chance to play their own self determined part in a barrier free society.