Pregledna konferencija Projekta modernizacije uprave Granične policije BiH

Sliku povećati Pod pokroviteljstvom Savezne policije SR Njemačke u Hotelu „Mepas“ u Mostaru je 17.3.2016. održana Pregledna konferencija Projekta modernizacije uprave Granične policije BiH. Ovaj bilateralni Projekt realizira se u cilju povećanja e􀀬kasnosti rada bh. agencije u čemu joj značajnu podršku od osnivanja pruža Savezna policija SR Njemačke. Projektom se želi unaprijediti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji GPBiH da bi se osigurali postignuti standardi, te u budućnosti moglo odgovoriti na sve izazove i zadatke, osobito u preuzimanju obaveza koje proizlaze iz statusa BiH kao zemlje kandidatkinje za punopravno članstvo u EU.


„Svjesni da su očekivanja od nas svakim danom sve veća, prepoznali smo potrebu sveobuhvatnog moderniziranja agencije. U tome imamo podršku Savezne policije SR Njemačke i u dosadašnjem razdoblju formirane su radne grupe sa pripadnicima GPBiH i
njemačkim ekspertima koji rade na novom Pravilniku. Uz teritorijalnu reorganizaciju planiramo smanjiti broj rukovodećih službenika a povećati broj specijalista iz određenih oblasti u GPBiH. Ovom prigodom istaknuo bih da smo Ministarstvu sigurnosti BiH poslali
tekst nacrta izmjena i dopuna Zakona o Graničnoj policiji BiH“ – izjavio je direktor Zoran Galić.


Konferenciji je prisustvovao i ambasador Njemačke u BiH, Christian Hellbach istaknuvši da je Vladi SR Njemačke ovaj projekat veoma bitan iz nekoliko sigurnosnih aspekata.


„U sadašnjem trenutku BiH nije opterećena izbjegličkom krizom koja je potresla region, ali iz svih drugih sigurnosnih aspekata čuvanje sigurnosti granica BiH je i čuvanje sigurnosti SR Njemačke“ – kazao je ambasador Hellbach, dodavši da će Vlada SR Njemačke i dalje
pružati punu podršku razvoju i radu GPBiH. Također, načelnik Odjela za međunarodnu saradnju Savezne policije Njemačke Bodo Kaping kazao je da je zadovoljan tijekom Projekta modernizacije uprave Granične policije BiH te da su pripadnici GPBiH i eksperti SP
Njemačke veoma uspješno realizirali dosadašnji dio projekta. Dodao je i da je SP Njemačke prošla tri velike reforme koje su bile veoma bolne ali i da su povećale e􀀬kasnost rada te da nakon implementacije ovog projekta bolju e􀀬kasnost i učinkovitost očekuje i od Granične policije BiH.


Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić ovom prilikom obećao je svu podršku GPBiH kako u operativnom jačanju tako i kroz unapređenje zakonskih okvira. Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Sifet Podžić kazao je da će komisija u okviru svojih nadležnosti podržati sve ono što vodi ka modernizaciji Granične policije BiH.


Na Preglednoj konferenciji u Mostaru osim spomenutih, učestvovali su i predstavnici Savezne policije SR Njemačke, Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, članovi Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH te predstavnici OHR-a, FRONTEX-a,
IOM-a, DCAF-a, ICITAP-a i Granične policije BiH.

Pregledna konferencija Projekta modernizacije uprave Granične policije BiH