Zajednička kolumna njemačkog ministra vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeiera i britanskog ministra vanjskih poslova Philipa Hammonda

Sliku povećati Prije godinu dana, zajedno smo posjetili Bosnu i Hercegovinu.  Došli smo sa namjerom da predstavimo i objasnimo naše planove o tome kako podržati vašu zemlju da krene naprijed na pozitivnom, evropskom putu.

Suština naše inicijative koju je Evropska unija prihvatila kao svoj obnovljeni pristup vašoj zemlji, bila je, i sada je - poboljšanje života svih građana Bosne i Hercegovine.  Mi snažno vjerujemo da svaki građanin vaše zemlje, kao i naših, zaslužuje pravo na prospertitetnu i sigurnu budućnost. To uključuje i život bez korupcije uz zaštitu koju pruža vladavina prava, dobar posao koji je pristojno plaćen i tržište rada koje narednoj generaciji daje mogućnosti da napreduje.  Mladi Bosne i Hercegovine su ključni za ekonomsku transformaciju vaše zemlje.  Ne možete dopustiti da ih tjerate da negdje drugo grade svoje budućnosti.

Tražili smo od vaših političara da se obavežu na ambicioznu reformsku agendu, usmjerenu na rješavanje ovih socijalnih i ekonomskih problema sa kojima se veliki broj građana u BiH suočava svaki dan.  Zauzvrat smo obećali da ćemo odblokirati proces pristupanja EU, koji je sedam godina bio zaustavljen.

Godinu dana poslije, gdje smo?  Ima razloga za optimizam.  Parlamentarna skupština BiH je usvojila zajedničku izjavu o reformama nakon naše posjete u januaru prošle godine.  Državna i entitetske vlade su od tada razvile ambicioznu inicijalnu reformsku agendu, popraćenu detaljnim akcionim planom, i implementirali su prve reforme.  Posebno je ohrabrujuće bilo vidjeti kako vlade na državnom i entitetskim nivoima usko i konstruktivno sarađuju, i za to zaslužuju pohvalu.  Iskreno, reformska agenda je ambicioznija nego što smo prvobitno mislili da je moguće.  Evropska unija je s pravom rekla u svom godišnjem izvještaju u novembru 2015. godine da se Bosna i Hercegovina vratila na svoj reformski put. 

Pozdravljamo dosadašnji napredak,  Međutim, još uvijek je rano da ove reforme naprave opipljivu razliku u životima većine građana BiH.  Za taj proces treba još vremena. Istovremeno, Bosni i Hercegovini nisu potrebni samo novi zakoni. Trebaju joj bolji zakoni.

Sliku povećati Također pozivamo političke vođe na svim stranama - na vlasti i u opoziciji - da rade zajedno, kao što su nam i obećali, da iskoriste međunarodnu i domaću stručnost, uključujući i civilno društvo, kako bi osigurali da ove reforme što više približe Bosnu i Hercegovinu evropskim standardima. Ako politički lideri na svim stranama žele da građanima BiH i Evropskoj uniji pokažu da su istinski predani modernizaciji i reformama, potrebno je još mnogo napornog rada.

Zato mi i mnogi drugi EU partneri i dalje insistiramo da je značajan napredak u provedbi reformi preduslov za kredibilnu aplikaciju za članstvo u EU, zajedno sa uspostavljanjem mehanizma koordinacije i prilagođavanjem trgovinskih odredbi u sklopu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.  Ovo nije novina, EU je ovo dogovorila u decembru 2014. godine i to smo ponovili u nekoliko navrata na sastancima sa Predsjedništvom BiH i drugim sagovornicima.  

Prvi zadatak sada je zadržati fokus na implementaciji reformske agende.  Nije vrijeme za ponovno preusmjeravanje pažnje na složene političke nesuglasice koje dovode do podjela koje su onemogućivale Bosni i Hercegovini da ostvari svoj potencijal tokom prošlog desetljeća.  Izborne reforme mogu sačekati.  Stabilizacija ekonomije, otvaranje novih radnih mjesta i borba protiv nepravde i nejednakosti u društvu su prioriteti koji moraju ostati na prvom mjestu.

Mi vjerujemo da novi pristup EU može uspjeti u BiH.  Postignuća ostvarena u posljednjih 12 mjeseci to dokazuju.  Svjedočili smo suočavanju vlada sa zajedničkim izazovima, te njihovom zajedničkom radu na rješavanju istih.  Bili smo svjedoci konačnog stupanja na snagu SSP-a, sedam godina nakon potpisivanja.  Ako se nastavi sa ostvarivanjem napretka, kredibilna aplikacija u skoroj budućnosti je realna perspektiva, ali uraditi to kako treba je puno važnije nego uraditi to što prije.

Najveći rizik po napredak leži u preispitivanju autoriteta državnih institucija.  EU je jasno rekla da je prijetnja referendumom u Republici Srpskoj neustavna i da je to beskorisno odvlačenje pažnje sa reformi.  Bolji život je moguć za sve građane ove zemlje, bilo da žive u Federaciji BiH, Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu.  Ali, za to je potrebno da se političko vođstvo u oba entiteta potpuno koncentriše na reformski proces, a ne da ubire političku prednost tako što će odvraćati pažnju sa njega.  U praksi to znači poštivanje činjenice da su suverenost i državnost samo na državnom nivou i, u isto vrijeme, prihvatanje da široki spektar nadležnosti i većina odgovornosti za reforme leže na dva entiteta.

Da budemo potpuno jasni: ni novi pristup EU ni reformska agenda ne osporavaju na bilo koji način postojanje entiteta po njihovoj definiciji u Dejtonskom mirovnom sporazumu, niti mijenjaju ulogu koju entiteti imaju u politici u BiH.  U novom pristupu EU nema nikakve prijetnje postojećem ustavnom okviru.  Poštovanje ustavnih raspodjela nadležnosti je bilo dio suštine prošlogodišnje zajedničke izjave.  Ako političke vođe budu poštovale ove principe, onda možemo biti optimisti po pitanju budućnosti.  U protivnom, plaši nas povratak stagnacije i konfrontacije od kojih niko nema koristi.

Na početku 2016. godine, u ime građana Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke upućujemo građanima BiH naše najtoplije želje za mirnu i prosperitetnu 2016. godinu. Pozivamo vaše vođe da konstruktivno rade zajedno, uz uzajamno poštovanje.  Ponovo potvrđujemo našu predanost da nastavimo pružati podršku na vašem putu napretka ka sjajnijoj, evropskoj budućnosti.

 

-kraj-

 

Zajednička kolumna njemačkog ministra vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeiera i britanskog ministra vanjskih poslova Philipa Hammonda