Presuda Mladiću: Zločini protiv čovječnosti neće ostati nekažnjeni

- Sliku povećati - (© dpa)

Danas (22.11.2017.) je Ratko Mladić, kao jedan od najodgovornijih za genocid u Srebrenici i druge zločine počinjene u ratu u BiH, osuđen zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina u prvostepenoj presudi na doživotnu kaznu zatvora. Na ovu presudu može biti uložena žalba.

Ova odluka Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) je važan doprinos za savladavanje strašnih dešavanja u ratu u Bosni i Hercegovini (1992.-1995.). Ona potvrđuje princip da svako ko počini krivični zločin nad narodom, mora odgovarati pred međunarodnom zajednicom. Ovaj zahtjev je zaostavština Drugog svjetskog rata i tribunala za ratne zločine iz Nirnberga i Tokija, i  Njemačka se godinama angažuje – upravo s obzirom na vlastitu historiju – na jačanju međunarodne krivične jurisdikcije. Jer: Samo ako se počinioci imenuju i lično pozovu na odgovornost, može se ublažiti bol žrtava i porodica žrtava. I na taj način je jedino moguće prevazići paušalna ograničenja prema nekadašnjim ratnim protivnicima i da teški procesi izmirenja budu uspješni. Zato je svaki sudski proces i jedna šansa za mir.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju će vjerovatno 29.11. izreći svoju zadnju presudu u postupku protiv Jadranka Prlića i ostalih i krajem ove godine završiti sa svojim radom. Postupke koji se budu poslije toga još vodili, preuzet će nasljedna institucija tj. Mehanizam za međunarodne krivične sudove.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju ne samo da je dao važan doprinos za razjašnjenje ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u bivšoj Jugoslaviji, nego je unaprijedio i međunarodno krivično pravo. Tako će zahvaljujući pravnoj  presudi suda  na primjer sistematsko silovanje žena, koje se u ratu u BiH svjesno koristilo kao ratno sredstvo, sada takođe u međunarodnom krivičnom pravu biti jasno definisano kao zločin protiv čovječnosti.

Daljne informacije u vezi ICTY i slučaja Mladić možete pročitati ovdje