Informacije o azilu

Usvojen „Azil paket II“

Njemački parlament je danas (25.2.) pooštrio njemački Zakon o azilu. Nove odredbe se odnose na ubrzanje postupka o azilu, bolje upravljanje sa raspoređivanjem izbjeglica unutar Njemačke, kao i na ol...

Montage von Hochdruckpumpen

Novi legalni putevi za zapošljavanje u Njemačkoj – ali ne azil!

Državljani Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije imaju skoro nikakve izglede da u Njemačkoj budu priznati kao izbjeglice, obzirom da potiču  iz država sigurnog porijekl...

Airbus A330-200F

Njemačka mijenja zakon o azilu

  Njemački parlament (Bundestag)  je 15.10.2015. godine donio odluku o izmjeni njemačkog zakona o azilu. Zakon o ubrzanju postupka  o azilu  koji je stupio na snagu  24.10.2015. ima, između ostalog,  ...

Male šanse za dobijanje azila u Njemačkoj za podnosioce zahtjeva sa zapadnog Balkana

Izjava Saveznog ureda za migracije i izbjeglice Podnosioci zahtjeva za azil iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije, Makedonije i Crne Gore su skoro bez ikakvih šansi za dobijanje azila u ...

Zabrana zapošljavanja za podnosioce zahtjeva za azil iz Bosne i Hercegovine

Njemački Bundestag je zaključio sljedeće: Da se za tražioce azila iz sigurnih zemalja porijekla,  koji su počev od 1. septembra 2015. godine podnijeli zahtjev za azil,  uvede zabrana zapošljavanja.  U...

(© AA)

Izbjeglice koje nemaju pravo na azil moraju napustiti

Njemačka je cilj mnogih izbjeglica. 2015. godine je registrovano više od jedan milion tražioca azila – više nego ikada u godini dana.

Informacije o azilu

Syrische Flüchtlinge auf dem Weg in die Türkei

Privremeno uvođenje granične kontrole od strane Njemačke

COTE D'IVOIRE-ABIDJAN-FLEEING

Radi se privremenim mjerama koje su u skladu sa propisima Šengenskog kodeksa o granicama. Trenutno težište je na unutrašnjoj granici sa Austrijom. Mjere su prethodno dogovorene i usaglašene sa Evropskom komisijom. To ne utiče na odredbe o ulazku odnosno potrebe za vizom za bosanskohercegovačke državljane, ovdje i dalje važe dosadašnje odredbe. Doduše mora se računati sa dužim čekanjima na graničnim prelazima između Austrije i Njemačke.  

Bosna i Hercegovina je "sigurna država porijekla"

Od ukidanja vizne obaveze za Makedoniju i Srbiju (2009.) kao i za Bosnu i Hercegovinu (2010.) u Njemačkoj je znatno porastao broj zahtjeva za azil iz ovih zemalja. Zbog brojnih zahtjeva Njemačkoj nast...