Usvojen „Azil paket II“

Sliku povećati (© REGIERUNGonline/Stutterheim) Njemački parlament je danas (25.2.) pooštrio njemački Zakon o azilu.

Nove odredbe se odnose na ubrzanje postupka o azilu, bolje upravljanje sa raspoređivanjem izbjeglica unutar Njemačke, kao i na olakšani izgon i deportaciju.

Bitan sadržaj je:

Spajanje porodice za izbjeglice koji uživaju samo ograničenu, takozvanu supsidijarnu zaštitu nije moguće u naredne dvije godine, jer nisu obuhvaćeni  Ženevskom konvencijom. Spajanje porodice dolazi u obzir samo u iznimnim situacijama.

Postojaće posebni prihvatni centri za izbjeglice koje imaju malu perspektivu za ostanak, kao na primjer ljudi iz sigurnih zemalja porijekla. Izbjeglice koje imaju malu perspektivu za ostanak trebaju proći kroz ubrzanu obradu.

Uz to, Njemački parlament je zaključio da će tražioci azila koji su krivično kažnjeni moći brže dobiti izgon.

Njemačka se i opsežno angažuje da riješi  uzroke izbjeglištva u zemljama porijekla i tranzitnim zemljama. Radi se o tome, da ljudi na tim mjestima dobiju bolju perspektivu.

Upozoravamo: Krijumčari ljudima nisu vjerodostojan izvori informacija o prilikama u Evropi. Krijumčari ljudima su kriminalci.

Ko se povjeri njima stavlja svoj život na kocku – za to postoje svakodnevni, tužni primjeri.