Važno obavještenje: nova odredba o nasljednom pravu Evropske unije

Erbrecht Sliku povećati (© picture alliance) Važno obavještenje: nova odredba o nasljednom pravu Evropske unije

Važne promjene u vezi sa pravom koje se primjenjuje u ostavinskim postupcima

Od 17. augusta 2015. godine će važiti Evropska odredba o nasljednom pravu. Ova nova EU-odredba definiše koje nasljedno pravo treba primjenjivati u međunardnom ostavinskom postupku, odnosno kada npr. neki bosanskohercegovački državljanin ostavi zaostavštinu u Njemačkoj.

Do sada je prema njemačkom zakonu pravo nasljeđivanja nakon smrti podlijegalo zakonu one države kojoj je ostavitelj pripadao u trenutku njegove smrti. Ako je ostavitelj bio bosanskohercegovački državljanin, važilo je, naime, bosanskohercegovačko nasljedno pravo. Ovo se mijenja EU-odredbom o nasljednom pravu.

Od 17. augusta 2015. godine će cjelokupno pravo nasljeđivanja nakon smrti podlijegati zakonu one države u kojoj je ostavitelj u trenutku njegove smrti imao svoje zadnje uobičajeno mjesto boravka. To znači, ako umre jedan bosanskohercegovački državljanin sa zadnjim uobičajenim mjestom boravka u Njemačkoj onda se primjenjuje njemačko nasljedno pravo. Ono se razlikuje od bosanskohercegovačkog prava u nekim bitnim tačkama, osobito u vezi sa nasljednim dijelom supružnika i time po pravilu i nasljednim dijelom djece ostavitelja.

Uobičajeno mjesto boravka neka osoba ima ondje gdje i boravi pod okolnostima koje ukazuju na to da osoba u tom mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno. Kao boravak koji nije samo privremenog karaktera važi planirani i vremenski povezani boravak od više od šest mjeseci trajanja (kratkoročni prekidi se ne uzimaju u obzir). Uobičajeno mjesto boravka neke osobe se stoga može promijeniti već sa preseljenjem u neko drugo mjesto, ukoliko je evidentno planirano premještanje središta života.

Odabir prava

Onaj ko svoje uobičajeno mjesto boravka ima u inostranstvu, ali ipak hoće da se u slučaju njegove smrti primjenjuje nasljedno pravo one države čiji je on državljanin, ubuduće mora napraviti odgovarajući odabir prava.

Takav odabir prava mora uslijediti izričito u izjavi u vidu oporuke (testamenta) ili barem proizilaziti iz odredbi jednog takvog testamenta. Iz razloga pravne sigurnosti se savjetuje izričit odabir.

Nova EU-odredba se primjenjuje ako ostavitelj premine 17. augusta 2015. godine ili poslije toga. Ukoliko je odabir prava izvršen prije 17. augusta 2015. godine, isti ostaje na snazi i nakon 17. augusta 2015. godine.

Važno obavještenje: nova odredba o nasljednom pravu Evropske unije

Rente