Nova odredba u vrijeme odmora za teretna motorna vozila

Sliku povećati U period od 1. jula do 31. avgusta 2017. godine (ljetni raspust/odmor) u Njemačkoj važi novo ograničenje vremena voženje (zabrana vožnje za teretna vozila) za autoputeve i neke magistralne puteve. Ova zabrana se odnosi na teretna vozila preko 7,5 tona i kamione sa prikolicom. 

Zabrana kretanja: Sve subote od 1. jula do 31. avgusta u interval od 07:00 do 20:00 sati. 

Detaljnije informacije možete naći na:

Zabrana kretanja teretnih vozila za vrijeme ljetnih odmora (njem., engl., franc. jezik)