Odšteta za počinjenu nepravdu u periodu nacionalsocijalizma

Pečat "Odšteta" Sliku povećati Pečat "Odšteta" (© picture alliance) Veliki broj ljudi iz Bosne i Hercegovine, posebno sa područja Kozarske Dubice, obraćaju se njemačkim ustanovama i podnose zahtjeve za naknadu štete za nepravdu koju su pretrpjeli za vrijeme nacionalsocijalizma. Njemačka ambasada mora ukazati na činjenicu da je rok za podnošenje zahtjeva za naknadu štete već davno istekao te s toga i ne postoji više mogućnost za naknadu te vrste odštete.

Savezna vlada priznaje odgovornost za neizmjernu patnju koju je Drugi svjetski rat donio mnogim narodinam. Svjesni odgovornosti za strašne posljedice nacističkog režima nepravde svaka pokrajinska Vlada se od nastanka Savezne Republike Njemačke svom snagom potrudila da nadoknadi i namiri štetu, ukoliko je to uopšte bilo moguće.

S obzirom na ogromne štete i veliki broj žrtava bilo je potrebno ovo pitanje novčane naknade riješiti u okviru sporazuma između država učesnica. Stoga je Njemačka sklopila bilateralne sporazume, uklju-čujući i tadašnju Jugoslaviju. Jugoslavija je 1956. godine i ponovo 1973. godine od Savezne Republike Njemačke dobila znatne iznose u vidu ekonomske pomoći. Pri tome su obje strane bile saglasne da se time trebaju riješiti sva još uvijek otvorena pitanja iz prošlosti.

Osnivanjem fondacije "Sjećanje, odgovornost i budućnost" (EVZ) 2000. godine kompletno i zaključno je regulisano između ostalog i pitanje naknade štete za bivše radnike koji su bili na prinudnom radu - uključujući i bivše logoraše. Fondacija je sa svojom imovinom od preko 10 milijardi DM (ca. 5 milijardi €) - jednim dijelom doprinosom sredstava iz njemačkih privrednih preduzeća, a jednim dijelom sredstvima iz njemačkog državnog budžeta - do decembra 2006. godine između ostalog preko Međunarodne organizacije za migraciju (IOM) isplatila sveukupno sumu od 4,37 milijardi € na ime odštete za 1,66 miliona lica s pravom na naknadu štete širom svijeta. Dodatna sredstva za plaćanje ne stoje na raspolaganju. Rok za podnošenje zahtjeva za naknadu štete preko Fondacije EVZ je istekao krajem 2001. godine.

Iz toga proizilazi da više nema mogućnosti za daljnja primanja ove vrste naknade.

Ipak, moralna odgovornost za zločine počinjene od strane nacionalsocijalizma ostaje i dalje. S toga je zalaganje za ljudska prava, demokratiju i zaštitu manjina u fokusu njemačke politike u Bosni i Hercegovini i širom svijeta.

www.stiftung-evz.de

www.iom.int

Odšteta za počinjenu nepravdu u periodu nacionalsocijalizma

KZ-Häftlinge bei der Herstellung von Waffen