Unapređenje vanjske privrede

Njemačka vanjskotrgovinska komora u Bosni i Hercegovini

Njemačke vanjskotrgovinske komore, skraćeno AHK, su dio mreže koju čini 120 komora u preko 80 zemalja svijeta. Prisutne su u svim zemljama sa kojima Njemačka ima dobre trgovinske odnose i koje su za n...

Containerkran Mukran

Agencija za poticaj investicija

Više informacija o mjestu privrednog poslovanja u Bosni i Hercegovini možete naći na internet stranici Agencije za poticaj investicija Bosne i Hercegovine.

Unapređenje vanjske privrede

Gläserne Manufaktur von VW