Njemačka i u 2013. godini podržava humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini

Primopredaja jednog dijela očišćene površine projekta deminiranja Krupa u opštini  Lokve.  S lijeva na desno: Pavao Vuković, Rupert Steeger, Biljana Bešić, Dušan Gavran, Martin Auracher Sliku povećati Primopredaja jednog dijela očišćene površine projekta deminiranja Krupa u opštini Lokve. S lijeva na desno: Pavao Vuković, Rupert Steeger, Biljana Bešić, Dušan Gavran, Martin Auracher (© Njemačka ambasada) Kao početak pružanja njemačke podrške u 2013. godini, 08.05.2013. godine izvršena je primopredaja djelimično očišćene projektne površine Krupa, opština Lokve. Cilj projekta deminiranja bio je čišćenje trase za postavljanje električne mreže od 10 kV, kako bi se moglo otpočeti sa osposobljavanjem i izgrađivanjem terenskog depoa municije Krupa.

Projekat koji je inicaran od strane OSCE-a, su podržale Njemačka i Švajcarska ambasada.

Ovim se treba osigurati sigurnost i tehnička oprema depoa municije površine od 32.620 m² po međunarodno prihvaćenim standardima, te s tim doprinjeti povećanju sigurnosti skladištenja, kao i povećanju sigurnosti stanovništva opštine Lokve, Pazarić i mjesta Zovik. Navedena tri mjesta su prilikom moguće nekontrolisane eksplozije, a zbog količine municije u depou Krupa, u neposrednoj opasnosti.

Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke podržalo je projekat deminiranja sa iznosom u visini od 15.390 eura. Čišćenje je provedeno uz pomoć organizacije "DEMIRA" Orašje, sa sjedištem u München-u.

Sliku povećati Njemačka podržava humanitarno čišćenje i čišćenje ubojitih sredstava u Bosni i Hercegovini od 1997. godine. Do sada je dodjeljeno oko 25,8 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu za humanitarne projekte deminiranja preko Njemačke. U 2013. godini je za podršku Bosni i Hercegovini iznova predviđen iznos od 1,1 milion eura.