Investicijska konferencija u Sarajevu

Sliku povećati 04.09.2014. godine u hotelu Evropa u Sarajevu je održana BEAR-konferencija. Akronim služi za Business Excellence Area opština Teslić, Tešanji i Žepče. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) podržava koncept entitetskog i etnički obuhvaćenog lokacijskog marketinga.

FDI magazin Financial Times-Gruppe je u kategoriji “Isplativost za investitore”izabrao BEAR u 10 top investicijskih regija u Evropi (2014/15). Koncept uspjeha BEAR-a leži u dinamičnom privatnom sektoru uvezanog sa angažovanim predstavnicima opštinske vlasti čiji je zajednički cilj napredak regiona.

Konferenciju su organizovale ove tri opštine Teslić, Tešanj i Žepče u saradnji sa GIZ-om i Njemačkom vanjskotrgovinskom komorom u Bosni i Hercegovini. Povodom otvaranja konferencije njemački ambasador Christian Hellbach je održao govor.

(vidi link ispod)

Konferencija je omogućila razmjenu ideja i iskustava poslovnih ljudi, ulagača, ekonomskih stručnjaka, novinara kao i predstavnika ambasada, međunarodnih organizacija, vanjskotrgovinskih komora i lokalnih institucija.

Investicijska konferencija u Sarajevu