Savezni kriminalistički ured Njemačke podržava Državnu agenciju SIPA

Ambasadorica Knotz uručuje donaciju od Saveznog kriminalističkog ureda (BKA) direktoru Državne agencija SIPA BiH, Goranu Zubac Sliku povećati Ambasadorica Knotz uručuje donaciju od Saveznog kriminalističkog ureda (BKA) direktoru Državne agencija SIPA BiH, Goranu Zubac (© Njemačka ambasada Sarajevo) Direktor Državne agencije za istrage i zaštitu – SIPA BiH g. Goran Zubac je danas u utorak, 29.01.2013. godine u radnu posjetu primio ambasadoricu Savezne Republike Njemacke Ulrike Maria Knotz.

Ambasadorica Knotz se informisala o radu Državne agencije SIPA i tom prilikom u ime Saveznog kriminalističkog ureda  (BKA) uručila donaciju fotografske opreme u vrijednosti od 47.000,00 KM. "SIPA i BKA se mogu osvrnuti na svoju već četvorogodišnju intenzivnu saradnju. Podrška Državnoj agenciji SIPA je u našem vlastitom njemačkom interesu, jer ona takođe smanjuje uticaj međunarodnog kriminala na Njemačku," naglasila je ambasadorica Knotz u svom govoru.

Donacije u opremi od BKA će posebno pomoći u podršci strateški ili operativno važnih zemalja koje primaju ove donacije kako bi se povećali tamošnji standardi i omogućilo samostalno i uspješno obavljanje zadataka.

Finansiranje informatičke opreme za uspostavljanje i rad policijskog informativnog i sistema vrednovanja spada takođe u spektar opreme za pomoć kao i dostava potrebnih sredstava za prikupljanje dokaza i dokumentacije ili stavljanje na raspolaganje specijalnih uređaja za sprovođenje kriminalnotehničke istrage.

Savezni kriminalistički ured Njemačke podržava Državnu agenciju SIPA

Haeftling