Specijalizirani sajam RENEXPO@BIH o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti u Sarajevu

Sliku povećati U Sarajevu će se 5. i 6. novembra (Hotel Hollywood) održati prvi međunarodni sajam na temu "Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost. Njemački organizator REECO već preko 17 godina organizira stručne sajmove i konferencije u Njemačkoj i Istočnoj Evropi, a 2014. po prvi put u Bosni i Hercegovini. Njemačka je zemlja-partner ovom sajmu. Dalje informacije naći ćete pod: http://www.renexpo-bih.com/start