Omogućen pristup nastavi u Osnovnoj školi "Pale"

Einweihung eines Fahrstuhls in der Grundschule "Pale" am 04.10.2013 Sliku povećati (© Deutsche Botschaft) Uz podršku Njemačke ambasade u Osnovnoj školi „Pale“ u Palama je 4. oktobra upriličeno otvorenje projekta  Lift za djecu sa invaliditetom“.

U ovoj osnovnoj školi kabinetska nastava za sve učenike se održava na prvom i drugom spratu. Svi učenici su dužni uzeti učešće u ovoj nastavi. Učenicima s invaliditetom je bio otežan pristup ovim časovima; djelimično su ove učenike koji sada pohađaju školu roditelji, nastavnici i stariji učenici nosili po stepenicama gore-dolje.

Zahvaljujući inicijativi učenika, koji su svojim kolegama sa invaliditetom željeli omogućitii dobro obrazovanje, ugrađen je lift za djecu sa invaliditetom. Njemačka ambasada je ovaj projekat sufinansirala sa 5.000 KM. Ostale troškove preuzeli su World Vision, predsjednik Republike Srpske, opština Pale i roditelji.

Ovim liftom je bez problema omogućena komunikacija sa višim spratovima, a samim tim i učešće u kabinetskoj nastavi. U Palama živi još petoro djece koja nisu u mogućnosti posjećivati školu zbog svojih tjelesnih smetnji. Nakon ugradnje ovog lifta mogu nastaviti svoje obrazovanje.

Omogućen pristup nastavi u Osnovnoj školi "Pale"