Njemačka i u 2015. godini pruža podršku projektima humanitarnog deminiranja

Potpisivanje ugovora Sliku povećati Potpisivanje ugovora (© Njemačka ambasada Sarajevo) Njemački ambasador, Christian Hellbach je dana, 05.06.2015. godine sa organizacijom „ITF Enchancing Human Security“ potpisao još jedan ugovor u visini od oko 800.000 KM. S tim sredsvima će se domaće firme zadužiti da na dodatnim površinama u svim dijelovima zemlje vrše deminiranje.

Nakon određenog vremenskog perioda treba da se putem još jednog tendera potpišu ugovori  u visini od oko 1,7 miliona KM, takođe plasirani putem „ITF Enchancing Human Security“.

Pored toga Njemačke Vlada će u 2015. godini dodijeliti oko 1 milion KM projektnom partneru NPA „Norwegian People's Aid“, kako bi na području Doboja /Usore očistili prostor od mina. 

Tako je Njemačka za sada u 2015. godini za humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini predvidjela oko 3,5 miliona KM.

Njemačka Vlada je od 1997. godine u te svrhe već stavila oko 56 miliona KM na raspolaganje.