Njemački razvojni projekat „Rehabilitacija hidroelektrane Rama“ uspješno okončan, Vjetropark Mesihovina na dobrom putu

Njemački razvojni projekat „Rehabilitacija hidroelektrane Rama" Sliku povećati Njemački razvojni projekat „Rehabilitacija hidroelektrane Rama" (© EPHZHB) Dana 17.03.2016. je povodom završetka projekta „Rehabilitacija hidroelektrane Rama“ upriličena ceremonija uz prisustvo njemačkog ambasadora Christian Hellbach-a, direktora KfW-a za Bosnu i Hercegovinu Matthias Schmidt-Rosen-a, kao i rukovodstva EPHZHB. Njemačka je ovaj projekat subvencionirala sa preko 7 miliona eura i preko KfW-a omogućila kredit s povoljnom kamatnom stopom u iznosu preko 10 miliona eura. Ovim sredstvima su elektrotehničke komponente hidroelektrane Rama rehabilitovane i modernizovane, kako bi se dugoročno postigao učinak snage 160 MW i povećala sigurnost. Učinak ove hidroelektrane, koja je puštena u pogon 1968. godine je ovim osiguran za najmanje 20 narednih godina.

Ova prilika je iskorištena i kako bi se unaprijedio razvojni projekat „Izgradnja vjetroelektrane Mesihovina“. EPHZHB kao nosilac projekta i Siemens kao isporučilac su potpisali pismo prihvata („Letter of Acceptance“), na osnovu kojeg će KfW finansirati vjetroelektranu sa 22 rotorska kola ukupnog učinka 51 MW na lokaciji Mesihovina, opština Tomislavgrad, 70km zapadno od Mostara.

Ambasador Hellbach je pozdravio činjenicu da je finansijska saradnja između Njemačke i Bosne i Hercegovine na ovaj način urodila plodom. Time će za Bosnu i Hercegovinu biti unaprijeđen tako važan razvoj energetskog sektora iz obnovljivih izvora, koji i dalje nudi velike potencijale. Istovremeno Njemačka na ovaj način daje doprinos zaštiti klime. Ukupno je Njemačka do sada u Bosni i Hercegovini za projekte u okviru Finansijske saradnje stavila na raspolaganje oko 750 miliona eura.

Obavijest za javnost od 18.03.2016.: