Mikro krediti za ugrožene od poplava

Sliku povećati Njemčka razvojna banka KfW i Ministarstvo finansija Bosne i Hercegovine su 06. oktobra  potpisali ugovor o programu kreditiranja za ugrožene od poplava u visini od pet miliona eura.  Savezni ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier je ovaj program, koji će se finansirati iz sredstava Ministarstva za ekonomsku saradnju, već najavio prilikom svoje posjete krajem maja Sarajevu.

Domaćinstva pogođena poplavom  kao i male firme će pomoću ovog programa dobiti mikro kredite. Maksimalna visina kredita iznosi 6.000 KM po dužniku. Krediti će se davati bez kamata i bilo kakvih naknada što naglašava poseban karakter programa kao poduzimanje mjera za pomoć u nevolji. Zahtejvi za kredite iz kreditnog programa za ugrožene od poplava se mogu podnijeti u filijalama mikrokreditnih organizacija “Mikrofin” iz Banja Luke i “Partner” iz Tuzle.

Pet miliona eura je novčana potpora Savezne vlade Bosni i Hercegovini. Krediti se neće otplaćivati odnosno vraćati Njemačkoj. Umjesto toga sva otplata će ići u “Evropski fond za Bosnu i Hercegovinu”tako da ista i nakon akcije za pomoć poplavljenima zemlji stoje na raspolaganju.

Njemačka Vlada stavlja Bosni i Hercegovini u svrhu  pomoći za poplavljena područja na raspolaganje sredstva u visini od ukupno sedam miliona eura. Njemačka je u najtežim momentima poplava već izdvojila više od jedan milion eura interventne humanitarne pomoći, a nakon katastrofe od poplava Njemačka je dodatno osigurala još jedan milion eura za deminiranje.