Njemačka podržava humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini

Oprema za deminiranje Sliku povećati Oprema za deminiranje (© Njemaćka ambasada) Dana 10.09.2014. potpisivanjem dva ugovora od strane ambasadora Savezne Republike Njemačke, Christian Hellbach-a, sa nevladinom organizacijom „Norveška narodna pomoć“ (NPA) proširio se dugogodišnji angažman Njemačke u oblasti humanitarnog deminiranja.

Pored ovog dodatnog ugovora sa nevladinom organizacijom „Norveška narodna pomoć“ (NPA) za daljnu finansijsku podršku za deminiranje na području Donji Rahići i Dubrave u visini od 400.000 KM, potpisan je i drugi ugovor sa NPA za nabavku deminerske opreme u visini od 57.305,00 KM. Ova oprema od 28.10.2014. godine Deminerskom bataljonu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine stoji na raspolaganju za humanitarno deminiranje.

Deminerska oprema treba u okviru programa nevladine organizacije „Norveška narodna pomoć (NPA), pružitipodršku Deminerskom bataljonu Oružanih snaga Bosne i Hercegovineza aktivnosti deminiranja, a vezano za posljedice poplava i klizišta u Bosni i Hercegovini.

Time ukupna finansijska pomoć Savezne Republike Njemačke u 2014. godini u oblasti humanitarnog deminiranja u Bosni i Hercegovini iznosi više od 4 miliona KM.Njemačka je od 1997. godine za humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini stavila na raspolaganje preko 52 miliona KM. To će činiti i ubuduće u ovisnosti o raspoloživim sredstvima.

Njemačka podržava humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini