Humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini sa Norveškom narodnom pomoću (NPA)

Primopredaja očišćenih površina Sliku povećati Primopredaja očišćenih površina (© Njemačka ambasada Sarajevo) Dana, 09.11.2015. godine je obavljena primopredaja površina Makljenovac 41 i Makljenovac 1, koje pripadaju lokalnoj zajednici Makljenovac, opština Usora.

Vlada Savezne Republike Njemačke je samo  u 2015. godini podržala humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini sa oko 1,8 miliona €. Iz istih sredstava je organizaciji „ Norwegian People’s Aid“ dodijeljeno 500.000 € za čišćenje pomenutih površina.

Pomoću tih sredstava je „ Norwegian People’s Aid“  mogla završiti proces u opštinama Skipovac Donji, Suho Polje, Makljenovac i Ularice na području Doboja i Usore, ukupne površine od 587.760 m². Tiime je stanovništvu obezbjeđena lokacija očišćena od mina, koja se nalazi u neposrednoj blizini kuća.

Do sada je na raspolaganje Njemačka za humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini stavila preko 30  miliona €, a to će ovisno o raspoloživosti sredstava činiti i u buduće.

Iako još uvijek u Bosni i Hercegovini ima 1.200 km² sumnjivih površina, svaka očišćena površina doprinosi tome da ovu zemlju učinimo sigurnijom i vrijednijom za življenje.