Njemačka podržava humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini

Sliku povećati Ambasador Savezne Republike Njemačke, Christian Hellbach je danas potpisao više ugovora sa projektnim partnerima Njemačke ambasade iz oblasti humanitarnog deminiranja i time nastavio dugogodišnji angažman Njemačke u ovom dijelu.

Ovim ugovorima organizaciji „Norwegian People’s Aid“ (NPA) je dodijeljena finansijska podrška u visini više od 400.000 KM za finansiranje humanitarnih projekata deminiranja u Donjim Rahićima i Dubravama kao i za nabavku deminerske opreme za Deminerski bataljon Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

S druge strane ugovor sa „ITF Enhancing Human Security“ predstavlja temelj za finansijsku podršku u visini približno od 200.000 KM, za rad bosanskohercegovačke firme “Point” u opštini Konjic.

Nakon što je bilo predviđeno već više od  2 miliona KM za 2014. godinu, Savezni ministar vanjskih poslova Steinmeier je povodom poplava u maju 2014. godine odobrio dodatnu pomoć za deminiranje u visini od 2 miliona KM. Ukupna finansijska pomoć Njemačke u oblasti humanitarnog deminiranja u Bosni i Hercegovini u 2014. godini iznosi ca. 4 miliona KM.

Njemačka je od 1997. godine za humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini stavila na raspolaganje 52 miliona KM i to će činiti i ubuduće.

Njemačka podržava humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini

Potpisivanje ugovora