Njemački razvojni projekat „Zbrinjavanje otpadnih voda Bihać“ uspješno okončan

Njemački razvojni projekat „Zbrinjavanje otpadnih voda Bihać“ uspješno okončan Sliku povećati Otvaranje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (© Njemačka ambasada) Dana 05.07.2017. godine upriličena je zvanična ceremonija povodom svečanog otvaranja novog sistema zbrinjavanja otpadnih voda Bihać, projekta njemačke razvojne saradnje. Na događaju učešće su uzeli njemačka ambasadorica u BiH Christiane Hohmann, predstavnici rukovodstva KfW razvojne banke, kao i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH Šemsudin Dedić, te ostali politički zvaničnici Federacije BiH i Grada Bihaća. Vlada Savezne Republike Njemačke je za ovaj projekat izdvojila grant u visini od 17,5 miliona eura. Pored toga, Evropska Unija finansirala je studiju izvodljivosti, te iznosom od 3 mili-ona eura sufinansirala sistem kanalizacije.

Izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda pruža dovoljno kapaciteta za cijelu opštinu i raspolaže sa mehaničko-biološkim tretmanom otpadnih voda prema odgovarajućim EU standardima. Nadalje,  postojeći kanalizacioni sistem je produžen i na kritičnim mjestima saniran i proširen. Direktno oticanje otpadnih voda u rijeku Unu je tako svedeno na minimum. Komunalno preduzeće grada Bihaća će pomoću ove njemačke investicije biti u mogućnosti povećati broj novih priključaka, što će uvećati broj korisnika sa sadašnjih 30% (oko 22.000 stanovnika) na 53% (oko 37.000 stanovnika). Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je postavljeno tako da se broj priključaka postepeno može povećavati do 100%-tnog priključenja stanovništva. Time će posebno, osim odgovarajućeg tretmana otpadnih voda, biti postignuta i zaštita pitke vode i ekološkog sistema rijeke Une. Njemački razvojni projekat „Zbrinjavanje otpadnih voda      Bi-hać“ uspješno okončan Sliku povećati (© Njemačka ambasada)

Ambasadorica Hohmann pozdravila je činjenicu da je Finansijska saradnja između Njemačke i Bosne i Hercegovine na ovaj način konkretno urodila plodom i poboljšala kvalitet života građana Bihaća. Ukupno je Njemačka vlada od 1997. godine za projekte Finansijske saradnje u Bosni i Hercegovini na raspolaganje stavila oko 750 miliona eura.