Vijeće za štampu dobija finansijsku pomoć

Sliku povećati I ove godine Savezna Republika Njemačka nastavlja sa podrškom Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine. Ambasadorica Knotz je 01.08.2013. godine sa Vijećem za štampu, koje zastupa Ljiljana Zurovac potpisala ugovor o podršci u  visini od oko 78.200 KM. Ovim Savezna Republika Njemačka Vijeće za štampu podržava već šestu godinu za redom.

Bosna i Hercegovina je na nedavno objavljenom "svijetskom indeksu o slobodi medija" pala za deset mjesta i sada se nalazi na 68 mjestu. Ambasador Knotz je u svom govoru uz napomenu na ovaj korak unazad naglasila: "Ima prostora za poboljšanje: na strani medija za razvoj profesionalnosti - uključujući nastojanje za što većom objektivnošću - a na strani javnosti za razvoj senzibilnosti prema neprimjerenom
ili manipulativnom izvještavanju."

Ovogodišnja podrška će se između ostalog koristiti i za projekat "Samoregulacija medija - pravo na istinito i pošteno izvještavanje" Pri tome je cilj javnost informisati o pravu na istinito, sveobuhvatno i aktuelno informisanje koje odgovara izvještavanju prema etičko-novinarskim standardima.