Njemačka nastavlja podržavati aktivnosti RCC-a

Christian Hellbach, ambasador SR Njemačke u BiH i Goran Svilanović, generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) Sliku povećati Christian Hellbach, ambasador SR Njemačke u BiH i Goran Svilanović, generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) (© Vijeće za regionalnu saradnju (RCC)) Kako bi se značajna uloga Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) prepoznala u široj javnosti, Savezna vlada Njemačke sa 50.000,00 € podržava strategiju u oblasti odnosa s javnošću RCC-sekretarijata.

Ambasador Hellbach je u tu svrhu sa generalnim sekretarom RCC-a Svilanovićem, 06.04.2016. potpisao odgovarajući sporazum.

www.rcc.int