Njemačka nastavlja sa podrškom Vijeću za regionalnu saradnju

Potpisivanje ugovora Sliku povećati Generalni sekretar Vijeća Goran Svilanović i ambasadorica Christiane Hohmann na potpisivanju ugovora (© RCC) Sarajevo, 10.04.2017. – Sekretarijat Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) i njemačko Savezno ministarstvo vanjskih poslova (Auswärtige Amt) potpisali su sporazum o finansijskim sredstvima na ime podrške aktivnostima Vijeća na podizanju svijesti javnosti. Sporazum o grantovskim sredstvima u vrijednosti od 100.000 eura namijenjen je za podršku aktivnostima ove organizacije u domenu komunikacija i podizanja svijesti javnosti tokom 2017. i 2018. godine. Sporazum su potpisali generalni sekretar Vijeća Goran Svilanović i ambasadorica Njemačke u Bosni i Hercegovini Christiane Hohmann.  

Sredstva koja je dala Savezna Republika Njemačka prvenstveno će se trošiti za podizanje svijesti javnosti i za komunikacijske aktivnosti vezane za provedbu strategije Vijeća Jugoistočna Evropa (JIE) 2020 kao i za provedbu strategije i programa rada ove organizacije za period 2017-2019. godina. Aktivnosti obuhvataju, ali nisu ograničene na publikacije, PR događaje, društvene medije, praćenje medija i slično.

„Veoma cijenimo kontinuiranu posvećenost Njemačke regionalnoj saradnji i njihovu finansijsku podršku od samog početka rada Vijeća koja nam je omogućila da na najbolji način izvršavamo svoje poslove nastojeći da opravdamo regionalna očekivanja“, rekao je Svilanović i dodao da sva podrška koju Vijeće za regionalnu saradnju dobija od vlada iz regiona kao i od velikih ekonomija iz EU vodi u istom smjeru, odnosno evropskoj integraciji Zapadnog Balkana što je ujedno i krajnji cilj Vijeća.

Ambasadorica Hohmann je naglasila da odlučnost Njemačke da podrži pozitivne trendove u regionu poput jačanja regionalne saradnje i zajedničkog djelovanja ka integraciji u EU ostaje nepromjenjena.   

„Tokom proteklih godina Vijeće za regionalnu saradnju je radeći zajedno sa glavnim akterima na potrebnim promjenama i reformama na putu regiona ka prostupanju EU postalo regionalni pokretač saradnje. Podržavamo misiju Vijeća i želimo vidjeti region kao dio EU kao rezultat našeg zajedničkog rada. Kako se približavamo samitu Zapadnog Balkana u Trstu Vijeće će imati odlučujuću ulogu u pripremi strategije za ostvarivanje zajedničkog regionalnog tržišta. Imamo puno povjerenje da će ova organizacija ispuniti naša očekivanja.“