Njemačka podržava obnovljive izvore energije u Bosni i Hercegovini sa iznosom od 48 miliona eura

Potpisivanje medjuvladinog sporazuma 2015. Sliku povećati Potpisivanje medjuvladinog sporazuma 2015. (© Njemačka ambasada Sarajevo) U utorak, 26. maja 2015. godine, njemački ambasador Christian Hellbach i ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Vjekoslav Bevanda, potpisali su međuvladin sporazum o finansijskoj saradnji. Ovim sporazumom Bosni i Hercegovini  je omogućeno da dobije povoljne zajmove i grantove u visni od 48 miliona eura. KfW razvojna banka će na osnovu ovog sporazuma pružiti poticaj konkretnim projektima u oblasti obnovljive energije, posebno hidroelektranama i vjetroparkovima. Njemačka želi kroz ove projekte da pruži Bosni i Hercegovini podršku, posebno u onim oblastima gdje može još bolje iskoristiti svoj ogromni energestski potencijal. Njemačka Vlada je ukupno do sada Bosni i Hercegovini za projekte finansijske saradnje stavila na raspolaganje sumu od oko 750 miliona eura.

Njemačka podržava obnovljive izvore energije u Bosni i Hercegovini sa iznosom od 48 miliona eura

Potpisivanje medjuvladinog sporazuma 2015.