Sportske sprave osobama oboljelim od cerebralne paralize

Sportske sprave za medicinsku gimnastiku i sportsku terapiju Sliku povećati Sportske sprave za medicinsku gimnastiku i sportsku terapiju (© Njemačka ambasada Sarajevo) 5. marta su Udruženju gradjana oboljelih od cerebralne dječije paralize (UGCDP ) uručene sportske sprave, nabavljene uz podršku Njemačke ambasade. Cerebralna paraliza je poremećaj pokreta i položaja, izazvan povredama dječijeg mozga. Medicinska gimnastika i sportska terapija su vazni sastavni dijelovi terapije. Uz pratnju stručne osobe se metodom medicinske gimnastike provode programi motoričkih vježbi. Do sad je udruženje koristilo samo sprave koje su već 15 godina stare i djelimično više nisu u funkciji. Finansiranjem ovog mikroprojekta su te sprave zamijenjene novim i modernijim.