Opština Konjic: 250.000 m² očišćenog područja od mina!

Primopredaja u Konjicu: 250.000 m² očišćenog područja od mina! Sliku povećati Primopredaja u Konjicu: 250.000 m² očišćenog područja od mina! (© Njemačka ambasada) U Konjicu je 11. novembra 2014. godine izvršena primopredaja pet lokacija sa ukupno oko 250.000 m² površine očišćene od mina. Službena primopredaja gradu Konjicu je upriličena uz prisustvo njemačkog ambasadora, dr. Christiana Hellbacha i delegacije njemačkog ministarstva vanjskih poslova, koju predvodi gospođa Anke Reiffenstuel. Njemačka je u 2014. godini podržala projekte deminiranja u Konjicu sa oko 330.000 KM. Nakon raspisanog tendera preko International Trust Fund, posao je dobila firma POINT.

Njemačka od 1997. godine podržava humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini sa ca. 54 miliona KM. Primopredaja u Konjicu je važan korak na dugom putu, kako bi se uklonile sve mine u zemlji. Njemačka će i dalje podržavati ovaj proces.