Savezna Republika Njemačka potpisuje još jedan ugovor za podršku humanitarnom deminiranju

Potpisivanje ugovora Sliku povećati Potpisivanje ugovora (© Njemačka ambasada Sarajevo) Ambasador Savezne Republike Njemačke, Christian Hellbach je dana, 03.07.2015. godine potpisao ugovor sa projektnim partnerom Norwegian People’s Aid“ (NPA).  Time ova organizacija na području Doboja/Usore za podršku humanitarih deminerskih radova dobiva oko 0,5 miliona eura. NPA će iste aktivnosti pomoću sredstava Njemačke vjerovatno nastaviti na tom području i u nastupajućim godinama. Svrha je da se ubuduće deminiraju znatno veće povezane površine. Prioritet su rizične površine koje se nalaze u blizini naselja.

Time će ukupna finansijska pomoć Savezne Republike Njemačke u oblasti humanitarnog deminiranja u 2015. godini iznositi oko 1,75 miliona eura. Preostala sredstva će biti dodijeljena na osnovu raspisivanja dva tendera od strane partnerske organizacije ITF. 

Njemačka Vlada je od 1997. godine u te svrhe već stavila oko 30 miliona eura na raspolaganje.    

Savezna Republika Njemačka potpisuje još jedan ugovor za podršku humanitarnom deminiranju