Njemačka i u 2016. godini potpomaže humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini

Potpisivanje ugovora Sliku povećati Potpisivanje ugovora (© Njemačka ambasada Sarajevo) Ambasador Savezne Republike Njemačke, dr. Christian Hellbach je dana 20.04.2016. godine sa organizacijom „Enhancing Human Security“ (ITF) potpisao ugovor, kojim Savezna Republika Njemačka stavlja na raspolaganje dodatna sredstva u visini od oko 1,2 milion eura za humanitarno deminiranje u Bosanskoj Krupi, Gračanici, Vogošći i Doboju. S ovim sredstvima se angažuju isključivo domaće firme za poslove čišćenja u raznim dijelovima ove zemlje.

Nadalje će Njemačka Vlada oko 500.000,- eura putem direktne dodjele sredstava staviti „Norwegian People's Aid“ (NPA) na raspolaganje, kako bi mogli nastaviti čiščenje mina na području Doboja/Usore.

Ukupno je Njemačka u 2016. godini podržala humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini sa oko 1,7 miliona eura, te će time i u ovoj godini u znatnoj mjeri doprinijeti uklanjanju mina u Bosni i Hercegovini.

Ovom današnjom finansijskom pomoću Njemačka i dalje podržava uklanjanje mina u zemlji. Njemačka Vlada je od 1997. godine u svrhe humanitarnog deminiranja već stavila na raspolaganje oko 32 miliona eura i ovaj postupak će i dalje podržavati.