Njemačka nastavlja svoj angažman u pogledu humanitarnog deminiranja

Potpisivanje ugovora Sliku povećati Potpisivanje ugovora (© Njemačka ambasada Sarajevo) Zamjenica njemačkog ambasadora, gospođa Natalie Kauther je dana 18.09.2015. godine sa organizacijom „ITF Enhancing Human Security“ potpisala ugovor sa kojim Savezna Republika Njemačka stavlja na raspolaganje dodatna sredstva za humanitarno deminiranje u visini oko

1. milion €.žovati

S tim sredstvima se mogu anga

domaće firme za poslove deminiranja na dodatnim površinama u svim dijelovima zemlje.

U junu 2015. godine je sa ITF-om već potpisan jedan ugovor. Pored toga njemačka Vlada je u 2015. godini dodijelila oko 500.000,00 € projektnom partneru NPA „Norwegian People's Aid“, kako bi se očistio prostor od mina na području Doboja /Usore.

Ukupno je njemačka Vlada u 2015. godini podržala humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegoviniu u visini oko 1,8 miliona €, te time znatno doprinijela umanjenju rizika od mina u Bosni i Hercegovini.

Ovim današnjim potpisivanjem finansijske podrške Savezna Republika Njemačka nastavlja dugogodišnji angažman u pogledu sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Njemačka Vlada je od 1997. godine u te svrhe već stavila na raspolaganje oko 30 miliona € za humanitarno deminiranje.

Njemačka nastavlja svoj angažman u pogledu humanitarnog deminiranja

Potpisivanje ugovora